Personligt horoskop

Vid tiden och datumet då du föddes, befann sig himlakropparna i en unik position vilket karaktäriserar din personlighet. Här under kan du se betydelsen av planeter, månen och ascendenten och deras lägen.

a11F19'bH19°06'12K13°09'c1d2e3f4gB25°10'5h6i7D11°12'jE20°59'C24°20'8J02'A12°04'k9G29'lI25°47'10

12°04' k (j)

Ditt soltecken är Vattumannen

A Solen: Karaktäriserar temperament, identitet och hur andra uppfattar dig, det är din källa till energi

Albali RA:20H49m Dec:-9°26' mi Aqr RA:20H54m Dec:-8°55' Sadalsuud RA:21H32m Dec:-5°30' Sadalmelik RA:22H7m Dec:0°-14' Ancha RA:22H18m Dec:-7°42' e Aqr RA:22H11m Dec:-11°29' iota Aqr RA:22H7m Dec:-13°47' sigma Aqr RA:22H32m Dec:-10°36' tau Aqr RA:22H50m Dec:-13°30' Skat RA:22H56m Dec:-15°44' c Aqr RA:23H10m Dec:-21°5' Sadachbia RA:22H22m Dec:-1°18' zeta Aqr RA:22H30m Dec:0°4' eta Aqr RA:22H36m Dec:0°-2' gama Aqr RA:22H53m Dec:-7°30' psi Aqr RA:23H17m Dec:-9°0' 94 Aqr RA:23H20m Dec:-13°22' b Aqr RA:23H24m Dec:-20°0'

Detta stjärntecken i Zodiaken associeras med planeterna Saturnus och Uranus, varför människor födda i detta stjärntecken är motiverade, flexibla och förstĺende. Men deras karaktär är nĺgot motsägelsefull. De är seriösa och samtidigt sociala. Om de är pĺ bra humör har de inga problem att skämta om sig själva. Samtidigt är de försiktiga, kontemplerande, de kan väldigt exakt bedöma situationen varför det är väldigt svĺrt att vilseleda dem. De längtar efter oberoende och frihet vilket leder till att de ibland tappar sin självaktning.

De längtar efter lyckas pĺ egen hand, att skapa sina egna regler vilka skiljer sig frĺn de som sats av konventioner. Människor födda i stjärntecknet är mestadels öppensinniga, envisa och ibland ger de efter för andras influenser. Tack vare deras pliktkänsla och generositet är de alltid redo att hjälpa, men pĺ ett försynt och reserverat sätt. De är toleranta vad gäller andra människors livsstil. De har ocksĺ enastĺende intellektuell förmĺga.

En av deras laster är oförmĺga att verkställa sina bra idéer eftersom de har tendens att ändra sina ĺsikter väldigt ofta. Detta är anledningen varför deras beteende är oberäkneligt, men plötsliga förändringar är planerade eftersom Vattumän är inte impulsiva. De ger ofta efter för depressioner utan anledning och dĺ blir de tveksamma, varför dĺliga beslut kan göra att de missar bra möjligheter.

Tack vare deras flexibilitet tar de kontakt med nya människor och skapar vänskapsband enkelt. Deras relationer är senare mycket viktiga för dem, men inte mer än deras egen individualitet. I äktenskap är de trogna och pĺlitliga partners.

Vattumän gillar inte arr arbeta hĺrt, men de är framgĺngsrika tack vare sin envishet och genom hjälp frĺn vänner.

25°10' g (f)

Månen i vågen

B Månen: Karaktäriserar hjärta, själ, ditt inre jag. Vi blir blyga och känsliga under månens inflytande.

Man kan definitivt säga att månens placering i vågens tecken är socialt fredsamt. Det är därför dessa människor hatar trångsynthet och otrevlighet. De kan verkligen visa sin motvilja till all disharmoni (oavsett om det är relationer eller hem relaterat). Å andra sidan, så är deras ilska ofta vänd inåt, då de inte gillar att ställa till en scen bland folk.

Du kan vara mycket empatisk. Du kan alltid se på saker från en annan persons synvinkel. Du tycker också om att hålla med andra i deras åsikter, och om du inte håller med gör du det klart väldigt försiktigt. Du blir då en mycket god kollega, men också en sann vän.

Din undermedvetna önskan att bli socialt bekräftad gör dig sårbar. Det är därför du blir nervös och tveksam när du inte vet hur du ska muntra upp en person i en specifik situation och hur du ska agera för att få ett gott rykte.

13°09' c (b)

Ascenddenten i tvillingarna

K Ascendenten: karaktäriserar vår utgångsenergi, syn på världen och våra åsikter

för resultat skriv in tid och datum

24°20' j (i)

Merkurius i stenbocken

C Merkurius: Karaktäriserar vårt intellekt och förmåga att uttrycka oss; influera relationer och personlig utveckling.

Folk som har Merkurius i stenbocken har en talang för god självkontroll, främst deras tankar då. De vet hur de ska fokusera på det viktiga och nödvändiga. Dessutom har de en talang för rigoröst arbetande med information. De är därför ideala arbetare inom administration eller något annat jobb som kräver mental disciplin.

11°12' j (i)

Venus i stenbocken

D Venus: är relaterad till våra känslor, symboliserar kärlek och relationer

Individer som har Venus i stenbockens tecken är ofta värdiga, välbalanserade och professionella. Kvinnor bryr sig kanske om sig själva lite väl mycket. Du tar förhållanden och kärlek på allvar. Du är villig att lägga ner mycket energi på att få ett förhållande att fungera. Därför är du också en ideal affärspartner.

20°59' j (i)

Mars i stenbocken

E Mars: Karaktäriserar vår styrka (fysisk och mental), även sexliv, hälsa och träning

Du är särskilt fokuserad på dina hobbies och utveckling när Mars befinner sig i stenbockens tecken. Det finns ingen brist på omsorg och engagemang. Du tycker inte om att offra sig själv för andra. På tal om det personliga liv, letar du efter rätt gnista, men kom ihåg, kan masken av privatliv gömma en passionerad älskare.

7°19' b (a)

Jupiter i oxen

F Jupiter: Är en symbol för utveckling och uppfinnande, men på ett negativt sätt riskabla affärer och spelande

Placeringen av Jupiter i Oxen indikerar ofta en person som är mycket framgångsrik, både ekonomiskt och materiellt. I vissa fall kan det också attrahera rikedom och berömmelse. På ett negativt sätt kan en sådan ställning även bringa elakhet, girighet eller självbelåtenhet. Du värdesätter naturen och gåvor du kan få från den. Således kan du uppskatta livet och är ganska pragmatiskt.

6°29' l (k)

Saturnus i fiskarna

G Saturnus: Går ofta hand i hand med hinder och begränsningar; du blir allvarlig och tillbakadragen

Saturnus i Fiskarna är placerad med mindre gränser. Sådana människor har ofta problem med självdisciplin. Du har en tendens att anpassa reglerna som du behöver eller så undviker du dem helt. Vi kan inte förvänta ett intresse inom området för livet där disciplin och ansvar är viktiga. Å andra sidan kan denna placering påverka dig inom konst, musik eller skådespeleri.

19°06' b (a)

Uranus i oxen

H Uranus: symbolen för tekniska framsted och nya idéer

Denna placering - Uranus i Oxen - kan vara en mycket envis och engagerad, men också praktiskt taget en mycket innovativ och progressiv kombination. Ekonomisk och finansiell säkerhet är en viktig prioritering för dig. Dessutom är en önskan om materiell grund i form av mark eller att äga ett hem, som förekommer tillsammans med otålighet tills detta uppnås.

25°47' l (l)

Neptunus i fiskarna

I Neptunus: symbolen för att lämna vårt ego, problem med identiet

I detta läge, det vill säga Neptunus i Fiskarna när planeten ligger fast i sitt eget tecken, vilket ger en stor mängd av andlighet. Därför kommer du att vara religiös och samtidigt sympatisk och välgörande. Däremot kan problem med din egen identitet visas genom denna placering. Det är en idealisk plats för musik, dans, målning eller liknande talanger.

0°02' k (i)

Pluto i vattumannen

J Pluto: är associerad med avgörande ämnen, död, överlevnad, förbud, rättvisa, ofta långsiktigt