Venus

är relaterad till våra känslor, symboliserar kärlek och relationer

Venus

Astronomiskt har vi känt till Venus sedan förhistoriska tider, eftersom vid solnedgångar blir den synlig för det bara ögat. Denna planet är också närmst jorden.

Venus representeras av det feminina vilket reflekteras i karaktärsdragen givna till de under dess inflytande. Oftast gör detta också människor osjälviska och villiga att offra sig själva för andra - oavsett om det gäller tid, pengar eller känslor. Venus är också relaterat till allt som är länkat till relationer. Sättet vi känner oss omkring en annan person och hur vi kan ge och ta emot kärlek.

Psykologi är ett annat ämne som Venus har ett inflytande över. Den influerar vår förmåga att utvärdera och fatta rätt beslut - beslutsförmågan generellt sett. Dessutom påverkar den vår attityd till egendom och pengar, men också sättet vi uppfattar konst på.

Venus i väduren Under denna perioden, tenderar du att ta impulsiva beslut - med ditt hjärta. När det kommer till kärlek och förhållan... Venus i oxen Denna tid kommer kännas mycket intensiv för dig. Dina sinnen kommer vara på alerten, så du upplever varje händelse dj... Venus i tvillingarna Du stannar inte kvar på en plats dessa dagarna. Resa, nya äventyr, ett socialt liv och flörtande attraherar dig. I ex... Venus i kräftan Under denna perioden är dina känslor extra djupa vilket kan leda till att du blir mer sårbar. Så det är ingen överras... Venus i lejonet Under denna perioden tenderar folk att bete sig mer dramatiskt än vanligt, särskilt när det kommer till kärlek och fö... Venus i jungfrun Denna period skärper dina sinnen, särskilt när det kommer till att fatta beslut. Förmågan att veta vad som är vackert... Venus i vågen Under denna perioden kommer du undermedvetet att lägga mycket vikt vid relationer och se till att de är välbalanserad... Venus i skorpionen Dessa dagar letar du efter individer med mystiska och komplicerade sinnen. Du kan inte motstå frestelesen av allting ... Venus i skytten Ett intimt förhållande kan utvecklas genom utbildning, under denna tiden. Du gillar verkligen att lära dig om nya sak... Venus i stenbocken Under denna tid kommer du förmodligen att vilja bevara din värdighet i alla situationer. Det är därför du undviker öp... Venus i vattumannen Denna period kommer att vara lite kallare när det gäller kärlek. Men, du gillar att vara bland dina vänner mer än någ... Venus i fiskarna Under denna tid, stöd från människorna runt omkring dig kommer att göra mycket nytta. Ditt sinne är öppet så det är v...