Merkurius

Karaktäriserar vårt intellekt och förmåga att uttrycka oss; influera relationer och personlig utveckling.

Ur en astrologisk synpunkt är Merkurius den minsta planeten och den som är närmst solen. Den rör sig väldigt nära solen, det är därför den dyker upp i samma eller intilliggande tecken i horoskopet. Den rör sig aldrig längre bort än 30° från solen när den observeras från jorden.

I astronomi symboliserar Merkurius ett slags band mellan det medvetna och det omedvetna. Den beskriver vad vi talar om - vilket är nära relaterat till våra tankar - men också sättet vi talar och uttrycker oss. Den viktiga faktorn här är tonen såväl som hastigheten av vårt tal. Den spelar också en stor roll när det kommer till relationer - särskilt familjerelationer. Dessutom har den en påverkan på vårt intellekt och mentalitet eftersom den pekar ut vårt sätt att absorbera, behandla och tolka information.

Merkurius i väduren

Under denna period, kommer dina tankar vara bestämda och objektiva, vilket kommer vara till stor fördel vid lösandet ...

Merkurius i oxen

Under denna period, tenderar vi att bete oss rationellt och försöker vara lugna. Det verkar som att känslor inte rår ...

Merkurius i tvillingarna

Under denna period, kommer du vara verbalt kompetent, du kommer alltså vara en god talare. Du saknar varken ordförråd...

Merkurius i kräftan

Ditt omdöme kan påverkas av dina känslor under dessa dagarna. Både automatiskt eller undermedvetet. Att vara för käns...

Merkurius i lejonet

Under denna perioden har du inga problem i förhållanden. Påverkad av Merkurius blir du väldigt lojal och du känner in...

Merkurius i jungfrun

Du kommer att lyckas bra med att lösa problem under den här perioden. Eftersom du kommer kunna analysera allt exakt o...

Merkurius i vågen

Om du kommer nära två personer som är mitt i ett argument under denna perioden, kommer det krävas av dig att du endas...

Merkurius i skorpionen

Under denna period kommer ett stort inflöde av mental energi att ske. Du kommer kunna ta in information även sent på ...

Merkurius i skytten

Under denna period, kommer dina morala synpunkter att vara starka. Inte endast på grund av det vill du gärna döma, om...

Merkurius i stenbocken

Under denna period längtar du efter att bli respekterad, så du känner dig orolig om någon tycker du är en dåre. Därfö...

Merkurius i vattumannen

Under denna perioden kommer du vara ganska ärlig. Oavsett omständigheterna - om det är passande eller ej. Eftersom du...

Merkurius i fiskarna

Under denna period kommer du inte ha några problem med icke-verbal komunikation. Du kan använda dina ansiktsuttryck e...