Ascendenten

karaktäriserar vår utgångsenergi, syn på världen och våra åsikter

Ascendenten

Uppstigande - eller det stigande tecknet - är ett stjärntecken som var stigande på den östra horisonten vid tidpunkten och platsen för din födelse. Denna aspekt är viktig för personligt horoskop och definierar din givna energi och livsriktning.

Den symboliserar en identitet och deras uttryck av sig själva. Den är också relaterad till verbal förmåga och seder, hur de framstår för andra, som de identifierar sig med eller deras självuppfattning. Det kan förstås som ett slags ”optik”, som är unik för varje individ. Därför kan två olika människor ha olika synvinkel på samma verklighet.

Uppstigande representerar också hur vi står inför problem - mestadels av religiös och filosofisk natur, men alla andra också. Det säger en hel del om vårt sätt att integreras i samhället och vilken typ av människor som vi omger oss med.

Uppstigande i väduren Ascendenten i oxen Ascenddenten i tvillingarna Ascendenten i kräftan Ascendenten i lejonet Ascendenten i jungfrun Ascendenten i vågen Ascendenten i skorpionen Ascendnten i skytten Ascendenten i stenbocken Ascendenten i vattumannen Ascendenten i fiskarna