Uranus

symbolen för tekniska framsted och nya idéer

Uranus

I astrologi är Uranus ofta förknippad med nya idéer som kommer in i samhället. Den symboliserar upptäckter, uppfinningar och tekniska framsteg i allmänhet. Men det är också tillsammans med svårigheter. Denna planet ger ingen uppmärksamhet till emotionella aspekter och agerar ofta odemokratiskt och envist. Man skulle kunna säga att det är en planet av diktatorer - av alla planeterna är Uranus minst villig att samarbeta. Människor tenderar att vara enväldiga eller fanatiker, under dess inflytande.

Allt sterilt och förutsägbart skjuts bort. Det gör att människor pressar sina gränser eller bryter mot reglerna. Det kan symbolisera en absolut kontakt avbrott i relationer eller också ett uppbrott.

Uranus i väduren Du kan helt omfamna den enorma mängd energi som du känner under denna period. När det gäller karriär, kan din origina... Uranus i oxen Under denna period kan du känna en önskan att förändra din rutin. Oavsett om det är en tradition av samhället eller d... Uranus i tvillingarna Uranus i kräftan Uranus i lejonet Uranus i jungfrun Uranus i vågen Uranus i skorpionen Uranus i skytten Uranus i stenbocken Uranus i vattumannen Uranus i fiskarna