Merkurius i skytten

Merkurius: Karaktäriserar vårt intellekt och förmåga att uttrycka oss; influera relationer och personlig utveckling.

Skytten: Människor födda i Skyttens tecken är associerade med planeten Jupiter, varför de...

Den positiva och öppna Merkurius position i skyttens tecken kan indikera en individ som älskar att resa, lära känna nya kulturer, tillägna sig nya erfarenheter, och kunskap och att studera ett främmande språk. Sådana människor är goda berättare; de vet hur de ska attrahera både genom rösten och berättelsens handling. De är också bra på att se helheten och fatta poängen snabbt.


Under denna period, kommer dina morala synpunkter att vara starka. Inte endast på grund av det vill du gärna döma, om du ger dig in i ett argument mellan två personer. I dina tankar är du trygg och generös; men du låter andra tveka innan du talar om det nödvändiga för dem. Dessutom kommer du ha kul med att kommentera filosofiska eller politiska frågor.