Jupiter i väduren

Jupiter: Är en symbol för utveckling och uppfinnande, men på ett negativt sätt riskabla affärer och spelande

Vädur: Människor födda under det flammande stjärntecknet Väduren utmärker sig genom sin...

Om positionen av Jupiter i Väduren är fast, kan en individ locka massor av problem, bete sig olämpligt eller på ett överdrivet sätt. Denna kombination ger individen självförtroende, entusiasm och främjar en kämpaglöd. Därför riskerar dessa människor att ha en börda som de inte kan hantera på egen hand. Med påverkan av Jupiter, de lockar även ekonomi och de är bra på sprida och att ange skäl.


Under denna period kommer du att kunna utnyttja din fulla ledarskapspotential. De som har tron på sig själva och inte är rädda för att sticka ut kan till och med skapa och sätta nya trender och även påverka många människor i deras egen omgivning. Du kommer inte att lida brist på energi heller, och när du lär dig att överföra energin till andra kommer det inte att finnas något som står i vägen för dig. Men det finns en nackdel - du kan komma att bli intressant för hjälplösa människor.