Uranus i väduren

Uranus: symbolen för tekniska framsted och nya idéer

Vädur: Människor födda under det flammande stjärntecknet Väduren utmärker sig genom sin...

Vi räknar generellt med radikala förändringar av personer med Uranus i Vädurens tecken. Du önskar dig nya källor till passion, allt oupptäckt och nytt. Du kan uppfinna något alla av din egen som kommer att överstiga storhet i din tid. Du kommer inte låta något trycka ner dig. Du kommer att vara dig själv även i situationer som kräver snabba beslut och självständigt tänkande. Du kan ge ditt bästa även under press.


Du kan helt omfamna den enorma mängd energi som du känner under denna period. När det gäller karriär, kan din originalitet bidra till mer än ett framgångsrikt slutförande av projekt. Tendensen att envist främja dina idéer är verkligen en bra sak under denna tid. Din energi och humor kan komma väl till pass, till exempel, i relationer, oavsett om de är arbetsrelaterade eller personliga.