Saturnus i vattumannen

Saturnus: Går ofta hand i hand med hinder och begränsningar; du blir allvarlig och tillbakadragen

Vattumannen: Detta stjärntecken i Zodiaken associeras med planeterna Saturnus och Uranus, var...

Saturnus position i Vattumannen visas mest i inställningen till andra människor. Du ansvarar, trots din misstro vid sociala frågor. Du följer etikett och beter dig artigt. Det kan vara en av de faktorer varför dessa människor är så lysande på jobbet där deras inställning är avgörande. Det är lätt för dem att komma bra överens med myndigheter och arbetsgivare.


Effekten av denna period är ofta kopplad till missnöje, oförmåga att tolerera eller acceptera saker eller personer som skiljer sig från standarden. Förmodligen kommer du att känna rädsla för att du inte passar in i en grupp eller att du är en främling. Misstro kan uppstå också. Speciellt med hänvisning till personer som är hjärtliga eller optimistiska. Det kommer dock att ha en positiv inverkan på socialt ansvar.