Ascenddenten i tvillingarna

Ascendenten: karaktäriserar vår utgångsenergi, syn på världen och våra åsikter

Tvillingarna: Människor födda I Tvillingarnas tecken är väldigt intresserade av att lära sig n...

Om du är en person med uppstigande i tvillingarna, kommer ditt livs väg förmodligen vara full av utbildning och förståelse. Dessa individer är ofta mycket känsliga och insiktsfulla och de har inte problem med att uttrycka sig.

Uppstiganden i Tvillingarna kan i vissa fall ta alldeles för mycket information. Ibland som att dessa individer är ofta förvirrade och vet inte hur man ska hantera en sådan mängd av det. I extrema fall kan det till och med leda till ambivalens eftersom deras personlighet växlar mellan flera beteendemönster.

Dessa människor är oftast i stånd att koncentrera sig på flera saker samtidigt. Ibland försöker de passa in i världen också dumt. De kan uppnå harmoni endast om de lär sig att göra det mesta av deras mentala förmågor och separera användbar från värdelös.