Personligt horoskop

Vid tiden och datumet då du föddes, befann sig himlakropparna i en unik position vilket karaktäriserar din personlighet. Här under kan du se betydelsen av planeter, månen och ascendenten och deras lägen.

9A11°25'aF19°13'C26°04'10bH16°49'D18°30'11cE24'12dK22°09'1eB17°33'2f3g4h5i6jJ29°49'7kG46'8lI25°44'

11°25' a (l)

Ditt soltecken är Vädur

A Solen: Karaktäriserar temperament, identitet och hur andra uppfattar dig, det är din källa till energi

Mesarthim RA:1H54m Dec:19°22' Sheratan RA:1H56m Dec:20°53' Hamal RA:2H8m Dec:23°32' 41 Ari RA:2H51m Dec:27°20'

Människor födda under det flammande stjärntecknet Väduren utmärker sig genom sin inre och yttre styrka. Deras planet Mars symboliserar känslan av självförtroende, spontanitet, men även nĺgon som är en kämpe. Det är en kämpe som agerar ärligt och mĺlmedvetet. Han lĺter naturen ha sin gilla gĺng, men gillar inte att lĺta saker bero ouppklarade.

En Vädurs inre lugn samt självförtroende bekämpar alla hinder och orosmoment i förväg. Han är energisk och mestadels omedgörlig. Han kastar sig in i allt intuitivt och ibland blint. Hans beteende kan te sig outbildat och trĺkig, men efter en tid kommer du inse att han är väldigt öppensinnad och längtar efter enkelhet.

Svagheten i hans beteende är sporadisk envishet och oförmĺga till enklare kompromiss. Det är lätt att hamn i trubbel med en Vädur pĺ grund av hans aggressiva natur. Denna oförmĺga att anpassa sig till andra människors ĺsikter kan orsaka problem inom arbetet och i förhĺllanden.

Vad gäller karriär älskar Väduren utmaningar. De har problem att stanna kvar i vanliga jobb. Ofta startar de sina egna företag eller försöker ĺtminstone pressa fram sina förslag och idéer. Dock, deras insats är sällan ordentligt utvärderad och uppskattad. Han kämpar ofta med brist pĺ beundran gentemot andra. Han brukar oftast verka som en marknadsföringsspecialist, företagare eller är en professionell idrottsman. Hursomhelst är det svĺrt att klassificera honom som medlem i en särskild grupp.

I ett förhĺllande är bĺde kvinnliga som manliga Vädurar verkligt romantiska. Men det tar längre tid för män att stadga sig, och deras val av flickvän är inte betingat i särskilda faktorer. Hans attityd angĺende potentiella flickvänner ändrar sig ofta, känslorna är inte stabila varför de lätt kan missa sin idealiska partner. Kvinnorna under detta stjärntecken behöver nĺgon som respekterar dem och som är kapabel att visa dem rätt väg i livet.

17°33' e (d)

Månen i lejonet

B Månen: Karaktäriserar hjärta, själ, ditt inre jag. Vi blir blyga och känsliga under månens inflytande.

Folk som har månen i lejonets tecken tenderar att dramatisera och överdriva sina känslor. Denna tendens indikerar oftast en längtan efter uppmärksamhet och uppmärksammande från andra. Du reagerar då väldigt generöst på komplimanger. Det är därför du passar för ledarroller i vilka du är naturligt auktoritär och magnifik.

Du får andra att känna sig självsäkra och du inspirerar dem, men å andra sidan, djupt inom dig, har du en önskan om att vara bäst åtminstone i någonting. Och då tenderar du att skryta. Problem kan uppstå om du stöter på en annan dominant person, eftersom du inte är rädd för att ge dig in i konflikter.

22°09' d (c)

Ascendenten i kräftan

K Ascendenten: karaktäriserar vår utgångsenergi, syn på världen och våra åsikter

för resultat skriv in tid och datum

26°04' a (l)

Merkurius i väduren

C Merkurius: Karaktäriserar vårt intellekt och förmåga att uttrycka oss; influera relationer och personlig utveckling.

Andra människor kanske känner sig slöa, när de är i närheten av en person som har Merkurius i vädurens tecken. Eftersom en sådan person förstår alla sammanhang snabbt och kan enkelt lösa problem.

De både tänker och talar snabbt och spontant. Å andra sidan kan de ibland verka taktlösa. Ett problem med empati och en oförmåga att empatisera med andra kan uppstå.

18°30' b (a)

Venus i oxen

D Venus: är relaterad till våra känslor, symboliserar kärlek och relationer

Placeringen av Venus i oxens tecken - dess eget tecken - är mycket starkt och självsäkert precis som de individer som influeras av den. De är säkra på sina beslut och njuter av livet. Att bara överleva är inte för dig, du vill leva fullt ut - avnjut utsökta måltider och nätter fyllda med passion, till exempel. Du har ofta ett starkt utvecklat sinne för känsel och visuell skönhet.

3°24' d (c)

Mars i kräftan

E Mars: Karaktäriserar vår styrka (fysisk och mental), även sexliv, hälsa och träning

Folk med Mars i kräftans tecken tenderar att finna ett sätt att få allt de vill. Man kan säga att de endast börjar slåss om de eller människor i deras närhet är i fara. Denna placering är mycket protektionistisk. Du kan bli överinvolved när det gäller de saker som verkligen betyder något.

19°13' a (l)

Jupiter i väduren

F Jupiter: Är en symbol för utveckling och uppfinnande, men på ett negativt sätt riskabla affärer och spelande

Om positionen av Jupiter i Väduren är fast, kan en individ locka massor av problem, bete sig olämpligt eller på ett överdrivet sätt. Denna kombination ger individen självförtroende, entusiasm och främjar en kämpaglöd. Därför riskerar dessa människor att ha en börda som de inte kan hantera på egen hand. Med påverkan av Jupiter, de lockar även ekonomi och de är bra på sprida och att ange skäl.

2°46' l (k)

Saturnus i fiskarna

G Saturnus: Går ofta hand i hand med hinder och begränsningar; du blir allvarlig och tillbakadragen

Saturnus i Fiskarna är placerad med mindre gränser. Sådana människor har ofta problem med självdisciplin. Du har en tendens att anpassa reglerna som du behöver eller så undviker du dem helt. Vi kan inte förvänta ett intresse inom området för livet där disciplin och ansvar är viktiga. Å andra sidan kan denna placering påverka dig inom konst, musik eller skådespeleri.

16°49' b (a)

Uranus i oxen

H Uranus: symbolen för tekniska framsted och nya idéer

Denna placering - Uranus i Oxen - kan vara en mycket envis och engagerad, men också praktiskt taget en mycket innovativ och progressiv kombination. Ekonomisk och finansiell säkerhet är en viktig prioritering för dig. Dessutom är en önskan om materiell grund i form av mark eller att äga ett hem, som förekommer tillsammans med otålighet tills detta uppnås.

25°44' l (l)

Neptunus i fiskarna

I Neptunus: symbolen för att lämna vårt ego, problem med identiet

I detta läge, det vill säga Neptunus i Fiskarna när planeten ligger fast i sitt eget tecken, vilket ger en stor mängd av andlighet. Därför kommer du att vara religiös och samtidigt sympatisk och välgörande. Däremot kan problem med din egen identitet visas genom denna placering. Det är en idealisk plats för musik, dans, målning eller liknande talanger.

29°49' j (i)

Pluto i stenbocken

J Pluto: är associerad med avgörande ämnen, död, överlevnad, förbud, rättvisa, ofta långsiktigt