Månen i kräftan

Månen: Karaktäriserar hjärta, själ, ditt inre jag. Vi blir blyga och känsliga under månens inflytande.

Kräftan: Detta vattentecken associeras med Mĺnen. Människor födda i detta stjärntecken är...

Månen i dess eget tecken - kräftan - förstärker dess inverkan på detta stjärntecken och gör dig extra känslig, sårbar och beroende. Det är därför du kan behöva ha andra som tar hand om dig och som skyddar dig. Hursomhelst har det en positiv sida - dessa individers förmåga att ta hand om andra eller skydda dem är ganska välutvecklad. Så det funkar åt båda hållen.

Om du finner dig själv i en stressad situation, har du en tendens att bli blyg och gömma dig, inte bara från problemen utan även från dig själv. Du har en tendens att vara introvert och, i ditt huvud, minns du ofta gammal vrede. Du kan bli så frustrerad av detta så att andra inte ens kan komunicera med dig.


Du kommer vara känsligare än vanligt, under dagarna då månen befinner sig i kräftans tecken. Den nuvarande energin är riktad mot familj och hemmet - det är där du känner dig mest bekväm. Du kan bidra med att utveckla en behaglig känsla vilket har en positiv effekt på dina släktingar också.

Du borde inte bli för fäst vid någon, du kanse blir missförstådd. Det skulle ta dig otroligt lång tid att ta itu med den emotionella skada som avslaget skulle orsaka.