Planeter

Förutom de nuvarande datumen finns det också astronomiska sådana inkluderade i tabellen, se datum i astrologin

a4H57'b5c6d7B00'e8f9g10h11E17°13'C43'i12A23°00'K27'F50'j1G19°30'J21°35'D23°52'k2lI16°01'3
23s15' A Solen i skytten i 23°00' (⛎)
21n46' B Månen i lejonet e 2°00' (d)
21s12' C Merkurius i skytten i 8°43' (h)
23s04' D Venus i stenbocken j 23°52' (i)
16s28' E Mars i skorpionen h 17°13' (g)
23s17' F Jupiter i stenbocken j 2°50' (i)
21s56' G Saturnus i stenbocken j 19°30' (i)
12n01' H Uranus i oxen b 2°57' (a)
6s27' I Neptunus i fiskarna l 16°01' (k)
22s19' J Pluto i stenbocken j 21°35' (i)
K för resultat skriv in tid och datum

Personligt horoskop

Solen

När det kommer till astronomi, så är solen en stjärna i mitten av vårt solsystem. Den gör livet på jorden möjligt, ef...

Månen

Månen påverkar främst vår själ och hjärta. Inom astrologi ses månen som solens spegel, eller som dess motsats, vilket...

Merkurius

Ur en astrologisk synpunkt är Merkurius den minsta planeten och den som är närmst solen. Den rör sig väldigt nära sol...

Venus

Astronomiskt har vi känt till Venus sedan förhistoriska tider, eftersom vid solnedgångar blir den synlig för det bara...

Mars

När det kommer till astronomi, är Mars den näst minsta planeten i vårt solsystem och den sista av de så kallade inre ...

Jupiter

När det kommer till astronomi, är Jupiter den femte planet från solen och även den största. Det är också den första p...

Saturnus

När det gäller astronomi, är Saturnus den näst största planeten i vårt solsystem. Tack vare sina ringar, anses den va...

Uranus

I astrologi är Uranus ofta förknippad med nya idéer som kommer in i samhället. Den symboliserar upptäckter, uppfinnin...

Neptunus

Upptäckten av planeten Neptunus var ganska krävande. Det hände år 1846. I astrologi betraktas Neptunus som en planet ...

Pluto

Pluto upptäcktes år 1930 och betraktades först som en planet i vårt solsystem, men så småningom ses den som en mindr...

Ascendenten

Uppstigande - eller det stigande tecknet - är ett stjärntecken som var stigande på den östra horisonten vid tidpunkte...