Merkurius i lejonet

Merkurius: Karaktäriserar vårt intellekt och förmåga att uttrycka oss; influera relationer och personlig utveckling.

Lejonet: Detta flammande stjärntecken associeras med Solen. Den ger Lejonet mycket kreati...

Merkurius placering i lejonets tecken kan definitivt kopplas till en förmåga att självsäkert uttrycka ens idéer. Men, en sådan person kan enkelt bluffa. Andra har ingen chans att avslöja det. Han är bra på att tala och därmed underhålla alla omkring sig.

Ett ständigt problem kan vara en ovilja att erkänna sin uppkomst. Alltså kan deras ego sakta ner dem en hel del.


Under denna perioden har du inga problem i förhållanden. Påverkad av Merkurius blir du väldigt lojal och du känner inget behov av att prata om någon bakom deras rygg. Dessutom kommer du bli populär i samhället tack vare dina underhållnings- och talarförmågor. Du kommer bli framgångsrik inom finans och affärer också.