Månen i stenbocken

Månen: Karaktäriserar hjärta, själ, ditt inre jag. Vi blir blyga och känsliga under månens inflytande.

Stenbocken: Namnet pĺ detta stjärntecken i Zodiaken definierar passande nog karaktären pĺ pe...

Beteendet hos folk som har månen i stenbockens tecken är puntkligt, men ytterst kultiverat i alla situationer. De bryr sig om att uppföra sig artigt och representativt. De försöker nå en respekterad och viktig social position. Därför beter du dig nästan aldrig spontant eller på ett sätt som kan vara ett hot mot andra. Folk runtomkring dig kan tycka att du då är för tråkig.

Du är inte rädd för att ta ansvar och att ta hand om andra. Du är naturligt begåvad att bli en professionell lärare eller fosterförälder. Din negativa aspekt är att du är för känslig när det kommer till att bli äldre. Du känner pressen, osäkerhet och ett behov av materiell trygghet för framtiden så du aldrig behöver lida igen i ditt liv. Stressad får du en negativ attityd vilket resulterar i ett distanserat beteende gentemot andra.


Under denna tiden, kan du förvänta dig positiv energi i arbetet och vid affärer. Denna placering lånar oss en stor mängd disciplin så att följa regler orsakar inga problem såväl som att organisera dina saker. Känslan för materialistiska saker är nu starkare än känslorna. Därför blir det lättare för dig att nå dina mål. Du blir inte upprörd över kritik då även detta är en fördel för dig.

Andra människor kan klaga på att du framstår som bortkopplad och trångsynt dessa dagar. Hursomhelst längtar du inte efter något som skulle distrahera dig.