Saturnus i väduren

Saturnus: Går ofta hand i hand med hinder och begränsningar; du blir allvarlig och tillbakadragen

Vädur: Människor födda under det flammande stjärntecknet Väduren utmärker sig genom sin...

Saturnus symboliserar en enorm konflikt för väduren. Den starka, grova väduren skulle knappast underkasta sig allvarliga, kalla och civiliserade Saturnus. En sådan position ger en variation mellan ytterligheter och det är orsaken till känslan av frustration och att du kan ha helt olika känslor.