Merkurius i tvillingarna

Merkurius: Karaktäriserar vårt intellekt och förmåga att uttrycka oss; influera relationer och personlig utveckling.

Tvillingarna: Människor födda I Tvillingarnas tecken är väldigt intresserade av att lära sig n...

Merkurius i sitt tecken, vilket är tvillingarna, är fast placerat, det indikerar ett smart och öppet sinne. Envishet kompenseras av deras verbala kompetens. Deras komunikation leds snarare av fakta än egna tankar. Därför kan de verka övertygande i skeptiska personers ögon. De älskar också att utveckla sitt ordförråd hela tiden.


Under denna period, kommer du vara verbalt kompetent, du kommer alltså vara en god talare. Du saknar varken ordförråd eller självförtroendet. Utöver det, tack vare din ouppmanande attityd kommer du attrahera många människors uppmärksamhet och du kommer kunna influera dem. Dina intressen kommer vara varierade. Du kommer vara entusiastisk över allt som kan vidga din horisont och tillfredsställa ditt behov av utbildning.