Ascendenten i stenbocken

Ascendenten: karaktäriserar vår utgångsenergi, syn på världen och våra åsikter

Stenbocken: Namnet pĺ detta stjärntecken i Zodiaken definierar passande nog karaktären pĺ pe...

Ascendenten i Stenbocken tillhör de svåraste. Dessa personer kommer inte sannolikt att leva ett enkelt liv. De är väldigt tålmodiga och det finns en känsla av ansvar djupt inom dem. De går genom livet noga och tenderar att bedöma och ifrågasätta sina handlingar och beslut i all oändlighet. De fruktar omedvetet att hamna i en situation där de skulle behöva betala för sina dåliga beslut.

En pliktkänsla kommer ofta från känslan av att vara övervakad. Därför gör du alltid ditt bästa som är mycket uppskattat särskilt i manuellt arbete. Lagar och regler lugna dig. Du uppfattar dem som ett slags handbok för att göra saker på rätt sätt. Ditt beteende verkar osäkert och det tar ett tag för dig att hitta ett sätt att öppna dig för andra. Relationer kommer inte att bli lätt för dig i början.