Ascendenten i stenbocken

Ascendenten: karaktäriserar vår utgångsenergi, syn på världen och våra åsikter

Stenbocken: Namnet pĺ detta stjärntecken i Zodiaken definierar passande nog karaktären pĺ pe...

Uppstigande i Stenbocken tillhör de svåraste. Dessa individer kommer förmodligen inte att leva ett lätt liv. De är väldigt tålmodiga och det finns en ansvarskänsla djupt inne i dem. De går igenom livet noggrant och tenderar att döma och ifrågasätta deras handlingar och beslut i det oändliga. De är omedvetet rädda för att hamna i en situation där de skulle behöva betala för sina dåliga beslut.

Pliktkänslan kommer ofta från känslan av att vara övervakad. Därför gör du alltid ditt bästa vilket är mycket uppskattat speciellt vid manuellt arbete. Lagar och regler lugnar dig. Du uppfattar dem som något slags manual för att göra saker på rätt sätt. Ditt beteende verkar osäkert och det tar ett tag för dig att hitta ett sätt att öppna dig mot andra. Relationer kommer inte att vara lätta för dig till en början.