Ascendenten i jungfrun

Ascendenten: karaktäriserar vår utgångsenergi, syn på världen och våra åsikter

Jungfrun: Jungfruns stjärntecken är associerat med planeten Merkurius. Människor födda i d...

Ascendenten i Jungfrun tyder på en vacker tanke. Dessa personer har förmågan att upptäcka deras sanna jag lätt vilket får dem att inte tvivla på sin egen identitet. Deras naturliga känsla av artighet och värdighet gör att de agerar mycket nådigt och humanistisk, men att de inte överdriver. De är realistiska om världen och människorna omkring dem.

En konflikt kan uppstå när dina bedömningar om dig själv är baserade på dina ideal (som är ren, som nämnts), medan andra håller på att bedömas av hur de agerar. Du kanske inte inser att du använder dubbelmoral, men de människor du omger dig med kan berätta det vid första ögonkastet.

Dessa personer tenderar att bli alltför oroliga för sin hälsa. I fråga om karriär är de noggranna men de når sällan en ledande position på grund av sin rädsla för att misslyckas. De känner oftast mer trygghet när man arbetar manuellt.