kvaliteter

När det kommer till horoskop, finns det tre kvaliteter: grundläggande, fast och anpassningsbar. Vi kan använda dem om vi vill bestämma arrangemanget av kraft och energi vilka påverkar de främsta egenskaperna i ens karaktär. Vi kan jämföra denna energi med elementens energi, varje tecken eller planet, vilka har en effekt på oss också. Varje enskild kvalitet innehåller tecken på de fyra elementen. Kvaliteter berättar för oss hur vi uppfattar och uppträder i konflikter.

grundläggande Den grundläggande kvaliteten, tillsammans med de grundläggande tecknen, indikerar definitivt starka, oberoende och am... fast Den fasta kvaliteten besitts ofta av en person som har en tendens att följa regler. Även om denna person kanske inte ... anpassningsbar Den anpassningsbara kvaliteten refererar till flexibilitet, elasticitet och ombytlighet hos en individ. En sådan pers...