grundläggande

Den grundläggande kvaliteten, tillsammans med de grundläggande tecknen, indikerar definitivt starka, oberoende och ambitiösa individer. Dessa personers natur låter dem aldrig bli lugna. Eftersom de måste vara i konstant rörelse eller göra någon aktivitet.

Folk som är födda med denna kvalitet värderar närvaron mest. Alltså är deras ansträngningar kopplade till närvaron. De tror på att det förflutna är det förflutna och det är inget vi kan ändra på, alltså är det inte viktigt.

Sådana individer kan försöka nå sina mål utan tvekan och ofta hänsynslöst. Dessa människor agerar helt enkelt och väntar inte på att någon ska säga åt dem vad de ska göra. Därför försäkrar de sig själva och är bra ledare. De är inte rädda för att ta ansvar. Utöver det kan de bringa konstruktiv initiativ. I extrema situationer, kan de vara förhastade och deras handlingar får inga resultat.