fast

Den fasta kvaliteten besitts ofta av en person som har en tendens att följa regler. Även om denna person kanske inte är modig nog, så är han obeveklig och bestämd. Han har en stark vilja och motstår alla utomstående negativa influenser.

Det kan alltså sägas att denna kvalitet har en stark inre kraft. Men den är ganska impulsiv eftersom dessa människor inte har tillräckligt tålamod. Tålamodet saknas också ifall dessa människor skulle bli tvingade att göra radikala förändringar. De föredrar att förebygga dessa situationer.

En av de viktigaste sakerna för dessa människorna är deras värderingar och ideal, som de nästan aldrig kan ge upp. De är noggranna, ibland även envisa och i extrema situationer kanske de inte är villiga att komma överens och backar undan. Denna natur kan helt enkelt inte lämnas. I deras envishet kan de vara obstinata och obevekliga. Det är inte så lätt att alltid komma överens med dem.