Stjärnstruktur

Du kan hitta datumen för specifika stjärntecken i tabellen. Det finns nuvarande datum vilka kan variera varje år och riktiga datum baserade på stjänornas positioner (förklaras härunder).

Varje tecken tillhör ett av de fyra elementen och tre kvaliteter som ger oss 12 unika kombinationer - stjärntecken.

Vi klassificerar alla tecknen enligt elementen, kvaliteter och polariteter. Sammanfogningen av elementen och kvaliteterna är särskilt viktiga för bildningen av de 12 unika kombinationerna utifrån vilka karaktärsdragen för varje tecken kommer och kan ses som horoskopets byggstenar.


elementen

Astrologi arbetar med symbolismen av fyra olika element. De återfinns överallt omkring oss och de är: eld, vatten, luft och jord. Vi alla bär med oss dessa element inom oss; men vi identifierar oss med endast ett eller två av dem. Så de andra förblir undantryckta. När det kommer till horoskop, kan vi föreställa oss att elementen är ett slags flöde och omvandling av energi i varje stjärntecken.

eld ( a Vädur e Lejonet i Skytten )

Eldens element är mycket energiskt, värmer oss och driver oss framåt. Å andra sidan, har det olika destruktiva effekter - det bränner det onödiga och lämnar efter sig en öken. De främsta egenskaperna hos en sådan individ är passion och en önskan att ha ett äventyrsfyllt liv.

Det kan sägas att eldens uttryckssätt är ganska fysiskt. Sådana människor har en tendens att vara varma, ärliga och är inte rädda för fysisk kontakt (en kram etc.) som andra människor. Generellt sett, har detta element en manlig natur, men det kan inte sägas att kvinnor med eld elementet inte är tillräckligt feminina. Motsatt, så är de ofta passionerade älskare.

Några av de positiva egenskaperna för eld elementet är definitivt styrka, aktivitet, strävan, bestämdhet och mod. Icke desto mindre kan några av de negativa egenskaperna vara ett hett temperament, bråkighet, svartsjuka och en tendens att frossa.

jord ( b Oxen f Jungfrun j Stenbocken )

Jordens element är mycket klarsynt. Några av de främsta egenskaperna för dessa människor är praktiskhet, stabilitet och stor intellektuell potential. Symbolismen är uppenbar. Sådana människor håller båda fötterna på jorden. De är realistiska, ibland även konservativa men vad som är viktigast är att de är pålitliga. Så, de är alltså utmärkta vänner. De är ofta inte iögonfallande och tysta individer. Å andra sidan, är de mycket uppmärksamma när det kommer till detaljer.

Det enda som saknas i detta element är fantasi och intuition. Därför, är det inte lätt för dem att spendera tid ensamma med deras egna tankar och det kan sägas att de inte är kapabla till att njuta av livets alla aspekter. De är sällskapliga eftersom det är andra människor som berikar dem. Vatten elementet bringar trygghet och materiella ägodelar. Sådana människor är ofta materialistiska. Dessutom, när de anstränger sig för att göra något tänker de på andras bästa, inte minst inom familjen.

luft ( c Tvillingarna g Vågen k Vattumannen )

Luftelementet kan karaktäriseras som aktiv, nyfiken, komunikativ, å ena sidan mycket justerbara och elastiska, men å andra sidan rastlösa och instabila. Så dessa individer är mångsidiga.

Dessa individer är ofta intresserade av en mängd olika saker, eftersom de är entusiastiska över allt som är nytt och märkvärdigt. Uthållighet är alltså inte deras starka sida. Det händer ofta att de lämnar saker ofärdiga på grund av bristande motivation eller för att de hittat någonting annat att göra som är mer intressant.

Problem kan dyka upp när det kommer till att uttrycka känslor. Sådana individer har en tendens att vara tillbakadragna, introverta och de vill inte visa sin sårbarhet. Men, om de blir tvingade att uttrycka sig, är de ganska hetsiga och osäkra. Angående deras natur, så är de hänsynslösa.

vatten ( d Kräftan h Skorpionen l Fiskarna )

Även om det kanske inte verkar så, så är vattenelementet ganska kopplat till blyga, introverta, tillbakadragna och fredsamma personer. Dessa individers främsta egenskaper är känslor. Därför kan man säga att utan vatten skulle det finnas en brist på kärlek och förhållanden skulle sluta fungera.

Generellt sett, så har vatten ganska feminina egenskaper - tack vare dess mjukhet och empati. Men, det betyder inte att en man i vattnets element inte är manlig nog. Hans fördelar är passion, djupa tankar och fantasi, vilket hans partner kan finna mycket intressant.

Vattnets känslighet kan vara både positivt och negativt. Det positiva är att dessa människor är osjälviska, tilitsfulla, anpassningsbara och fantastiska älskare. De respekterar alltid andra och är varma. Å andra sidan, kan det hända att de ljuger för att undvika att såra någon.


kvaliteter

När det kommer till horoskop, finns det tre kvaliteter: grundläggande, fast och anpassningsbar. Vi kan använda dem om vi vill bestämma arrangemanget av kraft och energi vilka påverkar de främsta egenskaperna i ens karaktär. Vi kan jämföra denna energi med elementens energi, varje tecken eller planet, vilka har en effekt på oss också. Varje enskild kvalitet innehåller tecken på de fyra elementen. Kvaliteter berättar för oss hur vi uppfattar och uppträder i konflikter.

grundläggande ( a Vädur d Kräftan g Vågen j Stenbocken )

Den grundläggande kvaliteten, tillsammans med de grundläggande tecknen, indikerar definitivt starka, oberoende och ambitiösa individer. Dessa personers natur låter dem aldrig bli lugna. Eftersom de måste vara i konstant rörelse eller göra någon aktivitet.

Folk som är födda med denna kvalitet värderar närvaron mest. Alltså är deras ansträngningar kopplade till närvaron. De tror på att det förflutna är det förflutna och det är inget vi kan ändra på, alltså är det inte viktigt.

Sådana individer kan försöka nå sina mål utan tvekan och ofta hänsynslöst. Dessa människor agerar helt enkelt och väntar inte på att någon ska säga åt dem vad de ska göra. Därför försäkrar de sig själva och är bra ledare. De är inte rädda för att ta ansvar. Utöver det kan de bringa konstruktiv initiativ. I extrema situationer, kan de vara förhastade och deras handlingar får inga resultat.

fast ( b Oxen e Lejonet h Skorpionen k Vattumannen )

Den fasta kvaliteten besitts ofta av en person som har en tendens att följa regler. Även om denna person kanske inte är modig nog, så är han obeveklig och bestämd. Han har en stark vilja och motstår alla utomstående negativa influenser.

Det kan alltså sägas att denna kvalitet har en stark inre kraft. Men den är ganska impulsiv eftersom dessa människor inte har tillräckligt tålamod. Tålamodet saknas också ifall dessa människor skulle bli tvingade att göra radikala förändringar. De föredrar att förebygga dessa situationer.

En av de viktigaste sakerna för dessa människorna är deras värderingar och ideal, som de nästan aldrig kan ge upp. De är noggranna, ibland även envisa och i extrema situationer kanske de inte är villiga att komma överens och backar undan. Denna natur kan helt enkelt inte lämnas. I deras envishet kan de vara obstinata och obevekliga. Det är inte så lätt att alltid komma överens med dem.

anpassningsbar ( c Tvillingarna f Jungfrun i Skytten l Fiskarna )

Den anpassningsbara kvaliteten refererar till flexibilitet, elasticitet och ombytlighet hos en individ. En sådan person har inget problem med att göra flera saker samtidigt; men det kan leda till en svårgihet att koncentrera sig på en enda sak.

Människor med den anpassningsbara kvaliteten har inga problem med att anpassa sig efter varje situation. De reagerar enkelt och snabbt och de är empatiska eftersom de också försöker vara populära. Vi kan därför säga att andra människors åsikter och människorna själv är viktigare än för dem än deras egna ideal.

Ytterligare en förmåga, som dessa människor har, är deras naturliga förmåga att improvisera. Både i deras privatliv som i deras karriär. Därför har de stora planer på att bli berömda skådespelare. De passar också in i jobb där det krävs att kunna fatta avgörande beslut.


polaritet

Det finns två typer av polariteter som vi skiljer mellan i horoskop, dessa är: det manliga (positiv, ljus polaritet, också kallad Yang) och kvinnlig (negativ, mörk polaritet, Yin). Generellt sett kan man inte säga att ett tecken endast skulle överensstämma med det manliga eller det kvinnliga, utan de är snarare energiskt attraherade anti-poler.

Det manliga ( a Vädur c Tvillingarna e Lejonet g Vågen i Skytten k Vattumannen )

Ett tecken för manlig polaritet, ofta sett som ljus och positiv, har en normalt aktiv och extrovert natur. Generellt sett, kan det sägas att sådana individer är ganska dominanta i samhället.

Den manliga polariteten kan uppvisa mod, djärvhet, och entreprenörsanda. Inte konstigt att de gärna besitter ledarpositioner, de är inte rädda för ansvar eller konsekvenser. De tror till hundra procent på sina förmågor. Men, i extrema situationer, kan överdrivet självförtroende leda till en känsla av överlägsenhet och egoism.

Det kvinnliga ( b Oxen d Kräftan f Jungfrun h Skorpionen j Stenbocken l Fiskarna )

Tecknet för den kvinnliga polariteten är negativ, mörk, nattlig, och vi kan karaktärisera den som känsligare, mental och introvert. I samhället har de en tendens att försvinna i mängen bland åskådare.

Den kvinnliga polariteten är baserad på känslor. De upplever alltså alla situationer mer känslofyllt. Tack vare det, är sådana individer reflekterande, så för andra kan de framstå som introverta eller tillbakadragna. De fruktar ofta hinder och ansvar. Det är därför de tenderar att försvinna in i bakgrunden.