Uranus i skorpionen

Uranus: symbolen för tekniska framsted och nya idéer

Skorpionen: Den främsta kvalitén för denna Zodiak är att de hanterar allt intensivt. Tack va...

Uranus i Skorpionen medför en potentiell chock - på ett våldsamt sätt. Du är förtjust i draman och spända, extrema situationer. Även utbrott av ilska kan komma till stånd. Dessutom är känslomässiga svängningar starkt intensifierade i denna konstellation. Du har en revolutionerande attityd och du kännetecknas av stark vilja och hög motståndskraft mot fysiskt lidande. Därför kan det tyda på en soldat, till exempel.