Saturnus i vågen

Saturnus: Går ofta hand i hand med hinder och begränsningar; du blir allvarlig och tillbakadragen

Vågen: Människor födda under stjärntecknet Vĺgen är associerade med planeten Venus vilk...

Saturnus är placerad i Vågen mycket fast. Dessa människor är ärliga, opartiska och ofta i en roll av en skapare eller en lagupprätthållare. Du är framgångsrik i team-arbetskarriärer, eftersom du kan samarbeta, göra kompromisser men också hålla dina åsikter och vara realistisk.