Saturnus i tvillingarna

Saturnus: Går ofta hand i hand med hinder och begränsningar; du blir allvarlig och tillbakadragen

Tvillingarna: Människor födda I Tvillingarnas tecken är väldigt intresserade av att lära sig n...

Personer med en position av Saturnus är i tvillingarna tenderar att lösa allvarliga frågor som rör utbildning. Denna placering är behaglig för pedagoger eller journalister. Emellertid kan sådana individer ha oroligheter i samband med deras förmåga att uttrycka sig. Problem med spontana uttryck kan förekomma också. Du brukar ta din tid på att försöka undvika eventuella hinder. Tyvärr kan detta vara mycket obehagligt för andra så småningom.