Månen i tvillingarna

Månen: Karaktäriserar hjärta, själ, ditt inre jag. Vi blir blyga och känsliga under månens inflytande.

Tvillingarna: Människor födda I Tvillingarnas tecken är väldigt intresserade av att lära sig n...

De som har månen i tvillingarnas tecken brukar vara lynniga. Detta tecken för sig självt är oroväckande, flexibelt och är alldeles för lätt influerat. De är ofta intresserade av andras åsikter om dem. Men för mycket sådan detaljerad information kan leda till inre problem.

Å andra sidan, är du en smart och glad person med förmågan att orientera dig och snabb respons till ändringar av regler. Du är ofta kapabel till att se en situation från många olika vinklar, även nya och oväntade sådana, och så även exakt reflektera verkligheten. Din syn och känsel är också väldigt väl koordinerade, vilket kan vara hjälpsamt inom journalism till exempel.


Under dessa dagarna är vi under inflytandet av den energi som får oss att vilja vara bland andra människor. Du kommer tycka om att komunicera, men även att lyssna. Du kan ofta förstå och snabbt möta olika behov av de människor runt omkring dig. Dessa egenskaper är alltid välkomna, så du kan se fram emot att vara populär i en grupp.

I stressade situationer, har vi en tendens att agera obestämt och är inkapabla till att sköta våra skyldigheter, undre månens inflytande. En kan känna sig som att den inre obekväma känslan inte går att får bort. Det känns som att din själ och den yttre världen krigar om överlägsenhet.