Månen i skorpionen

Månen: Karaktäriserar hjärta, själ, ditt inre jag. Vi blir blyga och känsliga under månens inflytande.

Skorpionen: Den främsta kvalitén för denna Zodiak är att de hanterar allt intensivt. Tack va...

Månens placeringen i skorpionens tecken gör folk väldigt emotionella i varje aspekt av livet, inkluderat sättet de uttrycker sig på, vad de gör och vem de träffar. Du känner dig trygg omkring någon som du litar på och känner dig bekväm med när du uttrycker dig själv ärligt utan att trycka undan några känslor. Å andra sidan, om du inte känner dig trygg, tenderar du att vara introvert.

Under press, du har svårt att bli av med tveksamheter och obekväma känslor. Du blir överdrivet avundsjuk och hämndlysten när du känner dig hotad. I kritiska situationer, kan du till och med bli beroende.


Energin under dessa dagar är full av känslor. Därför är vi ofta impulsiva och avundsjuka, särskilt när vi känner oss hotade. Det kan tolkas som en slags försvarsmekanism som kommer från vårt undermedvetna.

All typ av förändring är svårt för dig att acceptera. därför försöker du undvika dem när de inte är nödvändiga.

Den envisa energin och viljestyrkan kan å andra sidan, vara hjälpsam för att nå dina mål. Du kommer känna dig bra som en vinnare. Men om någon tvekan eller sårbarhet dyker upp, tenderar du att vara introvert och emotionellt avskiljd.