polaritet

Det finns två typer av polariteter som vi skiljer mellan i horoskop, dessa är: det manliga (positiv, ljus polaritet, också kallad Yang) och kvinnlig (negativ, mörk polaritet, Yin). Generellt sett kan man inte säga att ett tecken endast skulle överensstämma med det manliga eller det kvinnliga, utan de är snarare energiskt attraherade anti-poler.

Det manliga Ett tecken för manlig polaritet, ofta sett som ljus och positiv, har en normalt aktiv och extrovert natur. Generellt ... Det kvinnliga Tecknet för den kvinnliga polariteten är negativ, mörk, nattlig, och vi kan karaktärisera den som känsligare, mental ...