10.10. 2016

Planeternas astrologi

>> Planeter

Astrologi är vetenskapen om object och händelser som sker i rymden. Speciellt planeternas, månens, solens och andra stjärnors rörelse. Och även deras influerande roll angående olika händelser på jorden. Namnet på denna traditionella vetenskapliga disciplin kommer från det antika grekiska ordet astron = stjärna och logos.

Planeternas astrologi

Astrologi är inte en deterministisk vetenskap. Detta betyder att den inte besitter exakt logik olikt till exempel, matematik. Astrologi beskriver bara trender och tendenser. Genom att förklara och förstå förflutna och nutida fenomen kan vi förutse framtida sådana. Det är möjligt att mäta inflytandet av dessa himmelska händelser på det mänskliga psyket, den fysiska kroppen, individers hälsa, och globala händelser i världen. 

Historia

Sedan urminnes tider har astrologi dykt upp i nästan alla kulturer. Att undersöka stjärnorna har alltid varit en tendens hos de människor som som förstår naturliga händelser. Till exempel, vad som verkade vara blott en solförmörkelse för de utbildade, var en ganska skrämmande upplevelse för det obildade folket.  

Aristotelse hade redan namngett modellen av rymden, vilket förblev fram till antiken. På grund av kristen metodologi, ansågs astrologi vara illegitim inom vissa områden. Ett markant steg framåt ägde rum under den italienska renässansen. Det är viktigt att nämna två inflytelserika karaktärer, som ansågs ha bemästrat området. Sigmund Freud och C. G. Jung.

Planeters aspekter och konjunktioner

Planeternas aspekter är en av de viktigaste faktorerna när man tolkar horoskop. Vad betyder detta egentligen? Tänk dig en planets aspekt som en vinkel mellan två planeter och jorden, där jorden alltid är längst upp.

Vinklarna, som är delbara med tre, sex eller tjugo ses ofta som positiva aspekter. Tvärtom, de som är delbara med fjorton eller åtta är ofta negativa. Dessa är exempel på viktiga regler inom astrologin.

Specialfall är, när två planeter har en vinkel på noll med jorden, detta kallas en konjunktion. Annars så är vinklar utan avvikelser de rätta vinklarna skulle ses som en ideal aspekt. Den ideala konjunktionen är när vinklarna är de rätta vinklarna, eller när de är noll. Till exempel kvartsvinklar bör vara exakt 90 grader, men det är inte ofta man finner dem så exakta. De är oftast mellan 85 och 95 grader.

Solen

Solen är vårt solsystems centrum. Det är en energikälla, ljus och därav liv. Denna stjärna är en positiv initiatör av förtroende, generositet och gästfrihet. De negative tecknen inkluderar slöseri och stolthet. Solen är också den som styr dagstiden och den är symbolen för stjärntecknet lejonet. Solen symboliserar också relationen mellan fadern och våra manliga tendenser, oavsett om vi är beslutsamma, oavsett om vi är självsäkra eller om det så händer att vi är ingetdera.

Månen

Månen styr över natten och är symbolen för stjärntecknet Kräftan. Den är jordens naturliga satellit, vilket influerar många saker på jorden genom dess cyklar. I det positiva signalerar den personlig popularitet, mestadels i arbetsmiljön, där det finns ett överflöd av sociala interaktioiner- till exempel läkare, psykologer, eller skådespelare. Den har negativt inflytande på yrken så som taxichaufförer eller varubud. Månen reflekteras mest i vår barndom, inom våra familjer och speciellt i relationen till våra mödrar.

Merkurius

Denna planet, som är närmst solen, styr över stjärntecknen jungfrun och tvillingarna. Det påverkar vårt intellekt, språk och kommunikation. Merkurius förser oss med en bro mellan det medvetna och det omedvetna. Den influerar kommunikation, därav tungan, ansiktsmuskler och stämbanden. Merkurius är symbolen för relationer med våra syskon och våra närmsta familjemedlemmar.

Venus

Venus influerar mest stjärntecknen vågen och oxen. Denna planet representerar huvudsakligen kärlek och relationer. Generellt, symboliserar den all skönhet och välstånd, men framförallt inom hälsa och välmående. Venus ansvarar för hela ryggraden, ryggradsområdet och även den rätta öppenheten av kardiovaskulära systemet. Den influerar oss i vår inställning mot finans och egendom.

Mars

I horoskop, representerar mars fysisk energi, makt och vilja. Den mest kraftfulla inverkan har den på väduren och skorpionen. Om den här planeten, till exempel, befinner sig nära jorden, kan det orsaka oro eller till och med en tjatiga egenskaper. Mars initierar att vi främjar oss själva. Den uppmuntrar mod och initiativ. Det är också symbolen för sexuell energi och relationer till det motsatta könet.

Jupiter

Jupiter styr stjärntecknen fiskarna och skytten. Det är en planet av godhet, välstånd, och influerar positiv utveckling. Den inspirerar oss att inse vilka viktiga livssteg som behövs under vilka viktiga livslärdomar. Den förser oss med tur i ett försök att uppmuntra oss att gå vårt livs väg. Den har också potentialen att influera oss negativt så som att ta risker, spelande, och att vara farligt äventyrlig.

Saturnus

Saturnus är i ett viktigt läge. Den influerar oss att bli allvarliga och konservativa. Denna planet influerar mest vattumannen och stenbocken. Den är också betydelsefull för ödet, mer så, från det sociala perspektivet. Den influerar vår inställning gentemot våra karriärer och olika erfarenheter som är livsviktiga för personlig utveckling. 

Uranus

Uranus styr också över vattumannen. Det upptäcktes relativt nyligen under år 1781, det är därför det nu har blivit symbolen för intellekt och uppfinningar. Den representerar huvudsakligen uppfinnare, reformatorer, forskare, såväl som de som är intresserade av elektricitet. Uranus handlar om vår relation till experimentering, kreativitet och originalitet.

Neptunus

Neptunus upptäcktes inte förrän år 1846. Dess energiska karaktär tyder på en koppling till fiskarna. Den influerar vår fantasi och även olika övernaturliga händelser, vilket kan orsaka problem när denna planet är i ett negativt läge. Den intensifierar dina begär för kärlek, romans och mode.