luft

Luftelementet kan karaktäriseras som aktiv, nyfiken, komunikativ, å ena sidan mycket justerbara och elastiska, men å andra sidan rastlösa och instabila. Så dessa individer är mångsidiga.

Dessa individer är ofta intresserade av en mängd olika saker, eftersom de är entusiastiska över allt som är nytt och märkvärdigt. Uthållighet är alltså inte deras starka sida. Det händer ofta att de lämnar saker ofärdiga på grund av bristande motivation eller för att de hittat någonting annat att göra som är mer intressant.

Problem kan dyka upp när det kommer till att uttrycka känslor. Sådana individer har en tendens att vara tillbakadragna, introverta och de vill inte visa sin sårbarhet. Men, om de blir tvingade att uttrycka sig, är de ganska hetsiga och osäkra. Angående deras natur, så är de hänsynslösa.