15.1. 2022

Hypnos, kan förändra ditt undermedvetande?

Det finns många myter kring ordet hypnos men hypnos är i själva verket ett specifikt sinnestillstånd som lätt kan förstås. För att kunna göra det måste vi först bekanta oss med hjärnvågsfrekvenser.

Hypnos, kan förändra ditt undermedvetande?

Vår hjärna arbetar i 5 olika hjärnvågsfrekvenser (Beta, Alpha, Theta, Delta, Gamma) mätt i Hz (cykler per sekund), som var och en är kopplad till en viss nivå av hjärnaktivitet och ett specifikt medvetandetillstånd. I allmänhet sker hypnos i Alpha och Theta hjärnvågor.

Alfahjärnvågor (7-14 Hz) är dominerande under tillstånd av djup avslappning eller dagdrömmer; det är tillståndet folk försöker nå när de utövar meditationer. Theta (4-7 Hz) är ett tillstånd vi alla upplever när vi somnar (innan vi når Delta hjärnvågor (1-3 Hz)). Det är ett tillstånd av absolut avslappning, ett tillstånd när vi inte alls kontrollerar våra tankar.

Det har bevisats att när vår hjärna huvudsakligen arbetar i Theta-vågor, kan vi komma i kontakt med vårt undermedvetna. Därför kan vi i Theta ändra våra begränsande föreställningar, beteendemönster och vår verklighetsuppfattning, allt det vi har sparat i vårt undermedvetnas lager. De spelar en stor roll för hur vår vardagliga verklighet ser ut och vad vi skapar i våra liv.

Därför handlar hypnos inte om djup avslappning eller en fullständig omedveten trans; under hypnos kan vi faktiskt fortfarande fatta beslut; vi hör fortfarande terapeutens röst och vår egen röst. Men detta tillstånd gör det möjligt för oss att komma till lagret under vårt medvetande och förändra det som finns där som hindrar oss från att uppleva våra liv som vi vill.

Under hypnos är vi mycket mottagliga för förslag och vi kan verkligen integrera terapeutens ord på djupet, så det är mycket viktigt att du känner din terapeut väl och vet att du kan lita på honom. Hypnoterapi, terapi med hypnos, kan vara ett riktigt kraftfullt läkande verktyg när det görs väl. Om det lockar dig och du hör kallelse, är det förmodligen dags för dig att prova det, men vi rekommenderar starkt att du är försiktig med vilken terapeut du väljer, som ska vara din.