Vädur - Oxen | Förhållande horoskop

Om de bestämmer gränser från början och de inte begränsar varandra för mycket, kan detta förhållande ha en riktigt bra framtid. Väduren och Oxen passar väldigt bra ihop, de kompletterar varandra perfekt. Oxen kan få Väduren på gott humör och ger honom en känsla av säkerhet och visshet. Väduren är fantasifull och energisk, det är därför han alltid lägger upp planer och tillsammans med Oxen, som är ansvarig, gör han dem verkliga. Dessa stjärntecken har ett mycket erotiskt liv, Oxen är mästare på detta område.

elementen:   Vädur=eld   X   Oxen=jord

Denna koppling kan ses som en mycket stabil sådan, förutsatt att båda parterna är intresserade av dess bibehållande. Jordens element kan hantera det eldens vilda element, och tvärtom, kan elden bringa passion och äventyr in i jordens liv, vilket oftast är väldigt lugnt eller även tråkigt. Sådana förhållanden förespråkar kreativitet, så rutiner har ingen chans.

 

Förhållande horoskop