Skytten - Stenbocken | Förhållande horoskop

De älskar både frihet och frihet, även om var och en uppfattar det på ett annat sätt. De lägger sig inte i varandra och ger tillräckligt med utrymme för att genomföra sina planer. Förhållandet är mest sannolikt att uppstå i högre ålder när Skytten lugnar ner sig och därför kommer att matcha med den konservativa Stenbocken bättre. Skytten är för evigt ung, även på ålderdomen. Han förmedlar energi och optimism till lugn och något pessimistisk Stenbocken. Stenbocken uppfattar världen bättre. Stenbocken styr och lär Skytten att inte agera så förhastat.

elementen:   Skytten=eld   X   Stenbocken=jord

Denna koppling kan ses som en mycket stabil sådan, förutsatt att båda parterna är intresserade av dess bibehållande. Jordens element kan hantera det eldens vilda element, och tvärtom, kan elden bringa passion och äventyr in i jordens liv, vilket oftast är väldigt lugnt eller även tråkigt. Sådana förhållanden förespråkar kreativitet, så rutiner har ingen chans.

 

Förhållande horoskop