1.5. 2016

Astrologins historia

Antikens Babylon - platsen där allt började

Astrologins historia

Astrologi har funnits med oss i tusentals år. För att spåra dress rötter, måste vi gå tillbaka till det antika babylonien. Där praktiserades det av präster för att förutsäga gudarnas vilja. Sen adopterades astrologin från Babylonierna av Grekerna. De förlitade sig på att stjärnorna och oraklen kunde förutspå framtiden. I Indien utforskade de också astrologin under denna tid, mellan 5000 och 3000 F.K. De utformade vissa av de tecken vi använder än idag.

Egypten och Kina

Det var egypterna som först använde astrologi till att förutsäga en persons karaktär baserat på deras födelsedatum - enligt upptäckter i Egypten med anor så långt tillbaka som 4300 F.K. I Kina utvecklades också ett system av astrologi runt 2800 F.K. Den har utvecklats mycket annorlunda gentemot västerländsk astrologi.

Under denna period blev astrologi en viktig del av kulturen för många forntida folk. Exempelvis den romerska härskaren Augustus gjorde mynt dekorerade med hans astrologiska tecken, stenbocken.

Mellanöstern

araber och perser har följt de grekiska lärorna i astrologi liksom andra vetenskaper såsom matematik och medicin, även om många av de persiska och muslimska astronomerna vägrade astrologi av vetenskapliga och religiösa skäl.

Nedgången och återupplivandet av Astrologi

började sjunka i popularitet efter att Rom föll. Kristendomen hävdade att det var djävulens verk. Så när kyrkan växte i styrka, tog de upp bruket av astrologi för sina egna ändamål. Därefter när renässansen var i full gång, fick astrologi en positiv klang igen. Under 1600-talet, då upplysningstiden började ta tag med sina vetenskapliga framgångar, blev astrologi och astronomi två olika discipliner för första gången.

Astrologi dessa dagar

förblev tyst i bakgrunden tills en nypremiär av intresse i början av 1900-talet. Under förra seklet, blev astrologi populärt genom flera astrologitidskrifter och böcker. Den nya tidsålderns rörelse började på 1960-talet och 1970-talet, och det förde astrologi längs med den. Idag är det inte förvånande att en internationell ledare är i samråd med stjärnor. Medan vissa fortfarande vägrar att tro på dess förutsägelser, precis som många tar det mycket seriöst.