12.8. 2020

Ascendenten och descendenten - vad är det och hur påverkar det din personlighet?

Ascendenten bestäms av det tecken som, när du föddes, just var på väg över den östra horisonten, medan descendenten var på väg upp över den västra.

Ascendenten och descendenten - vad är det och hur påverkar det din personlighet?

Ascendenten styr direkt hur du upplever verkligheten.

Den reflekterar följande:

Hur vår personlighet ses för andra i världen, hur andra ser på oss och våra relationer. Du kan själv finna vad som är din ascendent och vad det betyder på vår webbplats under avsnittet ”Personligt horoskop” - du behöver veta din födelsetid och födelseort.