Uranus i stenbocken

Uranus: symbolen för tekniska framsted och nya idéer

Stenbocken: Namnet pĺ detta stjärntecken i Zodiaken definierar passande nog karaktären pĺ pe...

Placeringen av Uranus i Stenbocken kan vara mycket kall. Denna kombination anger exempelvis, reformer. Du brukar göra uppror mot den etablerade dysfunktionella ordningen och myndigheter. Du etablerar nya lagar och du är ofta mycket systematisk i arbetet. Du vet att radikala förändringar måste ske, om vi vill driva samhället framåt och höja kvaliteten på dess funktion.