Saturnus i skytten

Saturnus: Går ofta hand i hand med hinder och begränsningar; du blir allvarlig och tillbakadragen

Skytten: Människor födda i Skyttens tecken är associerade med planeten Jupiter, varför de...

Saturnus position i Skytten visar en person som är full av bekymmer. Till exempel, att vara alltför optimistiska och tillitsfulla och ha en benägenhet att tro andra snabbt. Du kommer inte att erkänna dina egna misstag, men hycklande döma andra. Du har också fokus på problem i samband med sanningen, till exempel matematik.


Under denna period kommer vi inte låta oss vara förtroendefulla eftersom vi fortfarande undermedvetet känner en mycket realistisk närvaro av fara. Du kan också känna en känsla av ansvar eller rädsla att riskera och en tendens att döma andra människor som inte är rädda för risk. Fördelen med denna period skulle vara att planera ytterligare framtid, både personligt och karriärsmässigt.