Saturnus i oxen

Saturnus: Går ofta hand i hand med hinder och begränsningar; du blir allvarlig och tillbakadragen

Oxen: Oxen är associerad med planeten Venus, vilken karakteriseras av hennes skönhet o...

Positionen i Saturnus för oxen kan vara relativt krävande. I allmänhet kan denna period i kopplas med långsam, men konstant ekonomisk ökning. Det finns också rädsla för fattigdom och en tendens att ta hand om dina egna källor av intag. Personer med denna position kan känna sig fängslade av deras ekonomiska situation, bli introverta och tänka på värderingarna i livet.