2.4. 2020

Vad är tarotkort och hur fungerar dom?

Tarotkort är en av de populäraste metoderna i spådom. Många förlöjligar metoden, men de är några som tycker de är mycket värdefulla när det kommer till att ge vägledning i livet. Hur det än ligger till så är en sak tydlig – denna metod har väldigt lång historia.

Vad är tarotkort och hur fungerar dom?

Men var kommer Tarot korten ifrån? En del människor tror att de härstammar från antika Egypten eller den judiska andliga läran om Kabbala. Men det finns inga bevis för detta, och därför är det mer troligt att de kom någon gång i mitten av 1400-talet i Italien, där spelet ”Tarocchini” då skapades. Dess spelare fick kort och baserade på kortens tematiska associeringar skrev de dikter efter detta.

Tarotkort kan också ha kommit från ett spel som liknar dagens Bridge. För de rika italienska familjerna brukade konstnärer skapa handmålade kort med symboler som koppar, svärd, stavar och pentagram. Moderna kort har också dessa symboler, och antalet kort är fortfarande detsamma också - 78 kort för att vara exakt. I andra europeiska länder kom tarotkort i mitten av 1700-talet.

Som vi har nämnt finns det 78 kort i tarotkortsdäcket uppdelat i stora och lilla arkanan, grupperade efter deras symboler och utseende. I den stora arkanan finns det 22 kort som i sig representerar grundläggande livs- och andliga lektioner. I den lilla arkanan finns det 56 kort som återspeglar prövning och utmaningar i vår vardag. De är vidare indelade i 16 hovkort som representerar våra personliga egenskaper, som vi kan uppvisa när som helst i livet - vi talar om kungar, drottningar, knektar och prinsessor. Resterande del av den lilla arkanen består av 40 numrerade kort i fyra färger - koppar, svärd, trollstavar och pentagram. De representerar alla de vardagliga situationer vi ständigt kommer i kontakt med.

Hur fungerar de då? De hjälper oss att visualisera berättelser i våra egna liv. Det är som en slags spegel för vår själ och som motiverar oss att använda vår inre visdom på ett sätt som leder oss till djupare förbindelser. Var och en av de 78 korten kan avslöja våra andliga lektioner och sedan vägleda oss på vår väg.

Det finns otaliga varianter av läsning - de skiljer sig i former av fokus, såväl som antalet kort och i vilken form man läser dem. Om du är nybörjare så är det enklast att ställa en fråga till dig själv och sedan be korten svara på det eller beskriva en möjlig lösning för situationen. Sedan kan du börja arbeta med fler kort - kanske upp till fem stycken - där vart och ett av dem kommer att representera en del av ditt liv.

Om du planerar att läsa korten för någon annan (med deras tillåtelse förstås), så kommer vi in i en sfär av det kollektiva medvetandet. Med lite övning kommer du att kunna intuitivt ta emot flera meddelanden och på så sätt veta hur du kan hjälpa denna personen.