10.4. 2017

Ormbäraren

Om du föddes under första halvan av december eller känner någon, så var uppmärksam! Om du är intresserad av astrologi, oavsett födelsedatum, kan det vara anmärkningsvärt för dig också. Särskilt om du har tvetydighet i de generella karaktärsdragen i varje tecken.

Ormbäraren

Ormbäraren är en konstellation som är lokaliserad mellan konstellationerna av skorpionen och skytten. Solen påverkar den under perioden mellan den första och den artonde december. Särskilt skytten kan invända och påpeka att denna period tillhör dem, men vi hoppas kunna klargöra så mycket som möjligt.

Våra Slaviska företrädare, Hindu eller Zoroasters visste redan i den antika perioden att solen går genom denna konstellation också. De var också övertygade om att folk endast kunde förlita sig på sig själva eftersom gudarna var döva för alla deras böner. Tiden då solen går igenom ormbäraren är tiden för avgörande tester och spirituell återfödsel. Det förankrar oss med universumet och andra världar. Ormbäraren överför energi från stjärntecknets cirkel till en spiral, vilket tillåter en fri tillgång till nya sätt att utveckla mer än att vara i en stängd cirkel.

Jorden är ett subjekt för de antika rörelser vilka har en lätt effekt på axeln vilka också har en effekt på hur stjärntecknen klassificeras. Sedan den tiden då de antika Babylonierna fastställde de 12 stjärntecknen, har himlen rört sig en del och så även stjärntecknen.

Tiden då solen är kontrollerad av ormbäraren är en sex-veckors cykel då personer med energisk potential och stark intuition föds. De blir ofta psykologer, helare eller mystiker. Några är kallade att göra goda dåd på vår planet, och resten gör oftast motsatsen. Ingenting mittemellan. Ormbäraren är det extrema förkroppsligat. De bringar antingen lycka och glädje (till exempel Satja Sáí Bába) eller olycka och motgång (Augusto Pinochet). De är antingen extremt starka eller svaga, de beter sig antingen mycket vist eller totalt dåraktigt. Inte alla av dem vet hur de ska använda sin gåva. Ofta måste de lämna och bränna allting bakom sig för att kunna resa sig upp ur askan precis som en fågel Fenix från askan och bli en helt annan person.

Borde vi inkludera ormbäraren som ett stjärntecken eller inte?

Som vanligt, finns det två syner på saken. Vissa påstår att ormbäraren inte är ett stjärntecken, utan endast en konstellation, och har därför inget att göra med antik och nutida astrologi. Andra försöker bevisa motsatsen och inkludera ormbäraren i stjärntecknen och justera vissa fakta, eftersom solen verkligen går igenom varje tecken, kan detta rätta ormbärarens rykte.