9.4. 2017

Ny artikel: Ormbäraren

I vår artikelsektion, som vi utökar beroende på era intressen, finns det en ny nyfikenhet. Artikeln om Ormbäraren - också känt som det trettonde stjärntecknet.

Om du föddes under första halvan av december, eller känner någon, så sitt upp! De som har ett generellt intresse för astrologi kan också finna det intressant - oavsett födelsedatum. Närvaron av Ormbäraren i horoskopen förklarar några felaktigheter i de generella karaktärsdragen av de tolv stjärntecknen. Läs mer i artikeln…