9.4. 2017

Ny artikel: Ormbäraren

I vår artikelsektion, som vi utökar beroende på era intressen, finns det en ny nyfikenhet. Artikeln om Ormbäraren - också känt som det trettonde stjärntecknet.

Ny artikel: Ormbäraren

Om du föddes under första halvan av december, eller känner någon, så sitt upp! De som har ett generellt intresse för astrologi kan också finna det intressant - oavsett födelsedatum. Närvaron av Ormbäraren i horoskopen förklarar några felaktigheter i de generella karaktärsdragen av de tolv stjärntecknen. Läs mer i artikeln…