17.4. 2017

Ny artikel: Hus i astrologi

Läs en ny artikel - Hus i astrologi! Varje hus påverkar olika delar av vårt liv. De används mest i läsandet av personliga horoskop - om du inte har gjort ditt horoskop än, borde du verkligen göra det. Lägg märke till att det alltid står skrivet vilket hus planeterna är lokaliserade i.

Ny artikel: Hus i astrologi

Även om fördelen med astrologiska hus i horoskop ofta är argumenterad, så måste varje astrolog använda dem, så småningom. Några system av hus skapades under utvecklingen av astrologi, några av dem används fortfarande. Även om dessa system har flera skillnader, ganska stora sådana, så är de alltid överens om det huvudsakliga.

Horoskopen är indelade av husen i tolv delar. Varje hus symboliserar en specifik del av folks liv. Den som är full av planeter är viktigare än den som är tom.