Kinesiskt horoskop

Urpsrunget av det kinesiska horoskopet kommer från en mycket intressant legend om kejsaren Nefrit och 12 djur. Legenden talar om stora festmåltider då kejsaren bjöd in representanter från alla de olika djuren. Det organiserades till ära för alla varelser, deras enighet och jämställdhet. Efter den ceremoniella rätten, deklarerade kejsaren att han ger kontrollen över ett år som en present till varje sorts djur. 

Kinesiskt horoskop

Även om födelsedatumet är viktigt i det kinesiska horoskopet, är kinesiska tecken associerade med specifika år, inte till enskilda månader så som vi känner till från solens stjärntecken. Denna astrologi är baserad på fem grundämnen: Eld, Trä, Vatten, Jord och Metall. Dessa grundämnen har sina egna betydelser och kombineras sedan med tecknen från det kinesiska horoskopet. 

Råttan 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008
Oxen 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009
Tigern 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010
Kaninen 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Draken 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012
Ormen 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013
Hästen 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014
Bocken 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015
Apan 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016
Tuppen 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
Hunden 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018
Grisen 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019


Råttan
- Folk är intelligenta och kvicka. De påverkar som lugna och gladlynta personer, men inuti gömmer de aggression som orsakar konstant förvirring och kaos. Folk som är födda under detta tecken är väldigt kommunikativa, insiktsfulla och de är alltid på sin vakt. Det är därför de är bra strateger och de kan snabbt avslöja vem fienden är. De har många vänner, men endast ett fåtal riktigt nära vänner. Men de är mycket generösa mot sina vänner. Folk som är födda under råttans tecken är ofta för kritiska, de använder sig av manipulering av andra folk på deras egen succées bekostnad. Om något inte går deras väg blir de nervösa och avhuggna.

Oxen - Tålamod, lugn och uthållighet är typiska egenskaper för folk födda i detta tecken. De är mycket pålitliga och redo att avsluta allt de påbörjar. De fokuserar för mycket på detaljer och kan vara pedantiska om något inte går exakt enligt deras system. Dessa människor är konservativa och föredrar rutinerat arbete. Å andra sidan, är de för stolta, de vägrar ta emot hjälp från andra och blir lätt arga. I dessa fall är det bättre att ge efter. De tolererar inte svaga personer och de har inte för vana att förlåta. 

Tigern - Tigerns karaktär är modig och djärv. De är fulla av liv och ibland mycket odisciplinerade. Det är svårt för dem att komma över bekymmer, de gillar heller inte att vara undergivna. De älskar riskabelt arbete. De är modiga, men lättsinniga, det är därför deras ageranden inte alltid är genomtänkta. Personer födda i detta tecken kan bli bra ledare, poliser och direktörer. Tigern kräver total underlydnad från andra, men de själva, tycker att regler är till för att brytas. Även om de mestadels är ensamma, kan de vara känsliga och älskande. 

Kaninen - De är känsliga och intuitiva, ibland är de för försiktiga och tillbakadragna. Deras största intresse är att leva bekvämt och lugnt. Deras största prioritet är deras hälsosamma omdöme och förnuft. Därför är de mycket empatiska och kan avslöja andras onda avsikter. De kan använda dessa egenskaper när de behöver manipulera folk för att få sin vilja igenom. De är kapabla att låtsas och ljuga till förmån för sina egna intressen, men de hatar oenigheter och maktkamper. Andra människor tror på dem eftersom de känner lugn och stabilitet från dem. De bryr sig mycket om familjen och försöker alltid skydda alla familjemedlemmar. De söker inte efter äventyr eller kärlek eller ett socialt liv, de föredrar att leva i lugn. 

Draken - Människor födda i drakens tecken är fulla av energi och styrka. De är mycket intelligenta med perspektivtänkande. Tack vare dessa egenskaper kan draken bli mycket framgångsrik i jobbet. Dessa människor är kapabla att nå sina mål tack vare sin talang och egenskapen att kunna avsluta viktiga uppgifter. De är mycket öppensinniga och förtroendefulla vilket gör det lätt att lura dem och få dem att fatta dåliga beslut. På grund av deras impulsiva drag ångrar de senare sina handlingar. I relationer, är draken ofta mycket älskad, men han själv skulle inte sätta sitt liv åt sidan för någon annan. 

Ormen - I Asien till skillnad från resten av världe, är ormen ett mycket respekterat djur tack vare deras positiva egenskaper som visdom och intelligens. Personer födda i detta tecken har är angelägna och de tycker om att filosofera. Tack vare deras naturliga instinkter kan de vinna i varje typ av situation och de är kapabla till att insinuera till rätt plats. De kan också känna sig osäkra och tack vare det är de bra på att undvika situationer som inte går att göra ogjorda. De förlitar sig på sina egna sinnen och känslor och tar inte råd från någon, men de njuter av att ge sina vänner råd. I kärlek, är de hängivna och också mycket svartsjuka. Den manliga ormen är en jägare, den kvinnliga ormen inser sin attraktivitet vilket är varför hon flirtar med många män som kan orsaka allvarliga konflikter. 

Hästen - Människor födda i detta tecken gömmer viss potential och de är mycket skickliga och intelligenta. De tar sig igenom alla livets hinder utan problem. De är bra på att kommunicera och de är mycket goda talare. Tack vare deras mångsidighet kan de prata om precis allting. Tack vare deras karaktär, ledaregenskaper och arbetsive är de framgångsrika på jobbet. De kan smickra andra och erhålla ett par beundrare. De tar inte emot råd från någon och ibland, tappar de snabbt tålamodet. Det är därför de ibland inte avslutar sådan som de påbörjat. Kärlek betyder allt för dem och tack vare den kan de glömma bort allt annat i världen. 

Bocken - De har stor artistisk talang. Detta tecken uttrycker stil och charm. Elegans är mycket viktigt för människor födda i detta tecken. De är ofta arroganta, men faktum är att de egentligen bara döljer sina laster. De är förvirrade människor och de är aldrig nöjda. De kan vara mycket irriterande på grund av deras pessimism. Men om de vill kan de vara mycket snälla. De gillar att vara uppmärksamhetens mittpunkt och ger gärna råd till andra. De kan anpassa sig till alla situationer och låtsas vara blygsamma människor fastän på insidan, längtar de efter framgång, förmögenhet och riktiga vänner. 

Apan - Huvudegenskaperna för dessa människor är intelligens, förstånd och lärdom. De är också originella och förnuftiga. Tack vare deras minne håller de alla erfarenheter och annan information i huvudet. Dessa personer är mycket glada och fräcka. De framkallar ett intryck av vänlighet. Men, vissa människor är inte desamma som de verkar. Bakom det snälla beteendet finner vi taktiker för att nå fördelar och mål. De uppför sig inte ärligt och de är inte rädda för att ljuga för att förverkliga sina planer. Aporna är helt enkelt uppfinningsrika. De är kapabla att underordna nästan alla med sin charm och glädje vilka de fullständigt utstrålar. Dessa människor är passionerade, därför blir de snabbt kära, men de lugnar också ner sig mycket snabbt. 

Tuppen - Personer födda i detta tecken förvirrar lätt många andra runtomkring dem, och de som inte känner dem kan bli besvikna och sårade av dem. Tuppen kan vara godhjärtad, men också mycket kritisk och de håller verkligen inte igen med sina åsikter även om de kan såra någon. Tuppen säger alltid vad han tänker och är inte intresserad av konsekvenserna av sitt beteende och andra människors känslor. Han stoltserar med sitt stora ego. Därför är han inte rädd för att experimentera med sitt utseende. Tuppen är mycket självsäker, helt enkelt. Dessa personer är mycket flitiga, de försöker alltid göra allt för att nå sina mål. När det kommer till kärlek, får de kämpa hårt för att få den personen de älskar. Pengar faller inte heller ner i deras händer som ett moget plommon. 

Hunden - Det sägs att hunden är människans bästa vän. Människor födda i detta tecken har också ädla egenskaper så som trofasthet, ärlighet, plikttrogenhet och lojalitet. Hunden är en mycket god kamrat, han tycker om att lyssna på andra människor och tack vare det är han en favorit bland människor runtomkring honom. Ibland, är han alldeles för osjälvisk förutom när det kommer till hans egna behov. Dessa människor är inte karrärmänniskor, de söker inte förmögenhet och alla möjliga fördelar. De är ödmjuka och när det kommer till kärlek, mycket öppensinniga för vilket de ibland får betala dyrt.

Grisen - Huvudegenskaperna för dessa människor är villighet att alltid hjälpa och de är naturligt goda. Men människor runtomkring dem kan lätt utnyttja detta. Det är inte svårt att lura grisarna då de är naiva förtroendefulla. Deras överdrivna uppriktighet skadar dem snarare än hjälper dem. Men, de är inte dumma, tvärtom faktsiskt, intelligenta och nyfikna på allt nytt. De är favoriten bland folk runtomkring den, men de har endast ett fåtal vänner som finns vid deras sida livet ut. När det kommer till arbete, är de plikttrogna och flitiga. De avslutar alltid vad de påbörjat.