10.4. 2017

Hus i astrologi

Även om fördelen med astrologiska hus ofta är diskuterat, så måste varje astrolog använda dem, så småningom. Några system av hus har skapats under utvecklingen av astrologi - Placidus, Koch och Regiomontanus eller ett system av solhus, några av dem används fortfarande. Även om dessa system har vissa skillnader, ganska stora sådana, så är de alltid överens om det huvudsakliga. Antalet hus är alltid tolv och de initiala (det första) huset är alltid Uppstigande – den ligger i öst i horoskopet. Därför är horoskopen indelade i tolv hus. Varje hus symboliserar en specifik del av folks liv. Den som är full av planeter är viktigare än den som är tom.

Hus i astrologi

Här är en överblick över husen, det mest använda systemet Regiomontanus:

Det första huset – det initiala, vilket antar tecknet för den Uppstigande. Det symboliserar vår fysiska karaktär, skiljer oss från andra människor som är födda på samma dag (eftersom de föddes vid en annan tidpunkt). Det influerar vår identitet, sättet vi agerar på och hur andra upplever oss, men även vårt utseende.

Det andra huset - symboliserar generellt sett materiella värderingar. Sättet vi ser vår egen personliga egendom och trygghet eller välfärd. Det påverkar också hur vi spenderar och hur högt vi tänker om oss själva och andra. Dess inflytande kan ses i våra relationer med naturen eller hur vi skapar relationer.

Det tredje huset - är symbolen för utbildning och komunikation. Det är kopplat till våra spirituella förmågor, tänkande och skapande av relationer med andra. Det påverkar vår attityd mot resor, eller resande generellt sett (till exempel resande för kognition). Tack vare detta huset, har man ett sinne för äventyr och man kommer bra överens med andra när man är i samhället.

Det fjärde huset - representerar vårt hem eller rötter. Det är helt enkelt ett ställe där vi känner oss trygga och kan agera fritt. Det måste inte nödvändigtvis symbolisera ett hus eller en byggnad, det kan också symbolisera en människa, med vilken vi känner dessa känslor, med vilken vi mår bra. Det är relaterad till egendom och föräldrar också.

Det femte huset - symboliserar en förmåga att uttrycka sig själv och kreativitet. Det representerar en impuls att föreviga vår existens och lämna något kvar efter oss. Hobby, artistiska aktiviteter och barn hör hemma här. Det påverkar självuppfattning och en ansträngning att sticka ut ur mängden.

Det sjätte huset - en symbol för arbete, plikter och vår hälsa. Det influerar vår relation med andra, särskilt när det gäller vår underordning. Det är kopplat till vardagliga praktiska handlingar, förhållanden och arbetsplatsen. Det påverkar också vår attityd till vår hälsa och vår förmåga att ta hand om den.

Det sjunde huset - eller också ett hus för ett sättande tecken, Ättlingen, symboliserar personliga och intima relationer. Det representerar individer som står oss mycket nära och vilket typ av förhållande vi har med dem. Det är relaterat till vår sovciala medvetenhet och förmåga att anpassa oss. Så, detta husets tecken representerar en ideal partner, som vi borde attraheras av.

Det åttonde huset - symboliserar tillfredsställelse av alla våra behov. Det påverkar starkt vår mentalitet. Släktingar och egendom (och dess skapelse) är kritiskt för detta huset. Det är ofta kopplat till det ockulta, magi och fantasy.

Det nionde huset - en symbol för resande, utbildning och livets filosofi. Refererar till ens önskan att hela tiden bli bättre. Det är ett område för långsiktiga mål, planer och framtiden. Religion, kyrka och lag hör hemma här också. Det kan visas genom en förkärlek för äventyr och social natur.

Det tionde huset - en symbol för vår karriär, prestige och rykte. Det representerar ens önskan att erhålla en ny identitet i samhället och bli en betraktad auktoritet. Det är också relaterat till arbete, vår position i hierarkin och vårt rykte. Det påverkar nationellt och andra långtgående ärenden.

Det elfte huset - en symbol för vänskap, samhälle och ideal. Det refererar till vår förmåga att integrera men också våra önskningar, mål och förhoppningar. Folk som vi möter genom livet och som antingen hjälper eller influerar oss hör också hemma i detta hus.

Det tolfte huset - symboliserar det omedvetna, känslor och hemligheter. Det är ett område för problem och begränsningar. Dessutom påverkar det emotionella problem, osanning och svårigheter som vi måste ta oss igenom. Det tillåter oss att se världen ur ett perspektiv. Det distanserar oss från vårt vardagliga liv och stöttar oss med fantasi.