Fullmånar 2024/2025

Tabell över fullmånar 2024/2025, exakta datum och tider för varje fullmåne 2024/2025, liksom det astrologiska tecken som är mest påverkat av detta fenomen.

Fullmånar 2024/2025

Från detta diagram kan varje person lätt härleda följande: när du vill spendera mest uppmärksamhet på hälsan, den bästa tiden att åta medicinska tillskott, liksom när man bör undvika alla medicinska störningar eller förfaranden. Det är viktigt att följa ovanstående när det är fullmåne, men också några dagar framöver. Under denna period kan du uppmanas att minska intag av någon medicinsk substans. Ta ingen risk med din hälsa, den är mycket värdefull.

21.7. 2024  12:19Vattumannen   08 '
19.8. 2024  20:28Vattumannen   29°03 '
18.9. 2024  04:36Fiskarna   27°07 '
17.10. 2024  13:27Vädur   25°38 '
15.11. 2024  22:29Oxen   24°41 '
15.12. 2024  10:02Tvillingarna   24°13 '
13.1. 2025  23:27Kräftan   24°02 '
12.2. 2025  14:54Lejonet   24°02 '
14.3. 2025  07:55Jungfrun   24°05 '
13.4. 2025  02:23Vågen   23°58 '
12.5. 2025  18:58Skorpionen   23°27 '
11.6. 2025  09:46Skytten   22°19 '
10.7. 2025  22:38Stenbocken   20°38 '

Månen, som är den enda naturliga satelliten från Jorden, är livsviktig för astrologi. Ännu fram till idag är dess ursprung inte fastställt och det finns flera olika vetenskapliga teorier om ämnet. En av dessa är Anhopnings hypotesen, som föreslår att månen och Jorden skapades tillsammans. Enligt en annan hypotes har månen slitit sig från Jordens yta och lämnat havsbotten. Den troligaste och mest accepterade är Den Stora Kollisions Hypotesen, enligt vilken månen kommer från det frånstötta materialet som skapades efter att det kolliderat med en glödande planet Jorden som undergick processen när den formades för miljoner år sedan.

Jämfört med Jorden är månens magnetiska fält mycket svagare. Atmosfären är även extremt tunn, och gravitationskraften väldigt låg. Den ligger ungefär 380 000 km från oss. Trots det, har den märkbara effekter på olika naturliga processer och på livet självt. Därför är den en viktig faktor inom många naturliga fenomen, som tidvattnets styrka eller till och med våran mentala och fysiska hälsa. I vissa av månens faser är det bäst att undvika all medecinsk påverkan, som till exempel kirurgi. Det är även bra att undvika alla psykotropiska substanser. Konsekvenserna skulle potentiellt kunna bli ödesdigra och obekväma.

Månen roterar i synk med Jorden, vilket är varför vi bara kan se den från ena sidan - den som är lutad mot oss. Sidan som är lutad bort från oss kallas ofta den "mörka sidan". Anledningen till detta är att den länge var okänd och outforskad, det ironiska är att den faktiskt får mycket mer solljus.

Faser

Under början av vår tidsålder, utgjorde månens faser ett mysterium för mänskligheten. Det var inte förrän Titus Lucretius, som förklarade att ytan av månen är mörk och bara ser lysande ut för att solens ljus reflekteras på den. I verkligheten, kan vi bara se månens olika faser för att under månens omloppsbana runt Jorden, är vinkeln mellan månen, Jorden och solen i konstant förändring. Detta leder till att hela tiden under dess resa lyses olika delar av dess yta upp. Tiden som månen är i omlopp runt Jorden kallas en Synodisk månad och tar ungefär 29.53 dagar.

Fullmånar 2024/2025

En Fullmåne är den enda positionen där hela ytan är upplyst och därför kan ses från Jorden. Från en astronomisk synpunkt - den här konstellationen utgör en stor påverkan på flera olika naturfenomen. Den mest kända är tidvattnet, styrkan på vågorna som ökar. Fullmånen har även negativt inflytande på den mänskliga varelsen. Det bidrar till sjukdom, och påverkar sårens läkande, som under den här tiden går mcket saktare och kanske till och med blir infekterat. Under den här perioden är det hög tid att undvika all kirurgi eller medecinska procedurer - till och med tandläkare. Trots det är det väldigt passande med kvantisk homeopati. När månen är i den här fasen kan den snabba på processen av eftertanke och reflektion av ens problem och därför hjälpa individer att utforska och eventuellt förbättra sina negativa beteeenden.  

Tabellen av fullmånar 2024/2025 visar det exakta datumet och tiden för varje fullmåne under 2024/2025, tillsammans med det astrologiska tecknet som påverkas mest av fenomenet.

Från den här tabellen kan varje person enkelt läsa av följande: när som man ska fokusera som mest på sin hälsa, den bästa tiden att ta medecinska hjälpmedel, och när man borde undvika all medecinsk störning och procedur. Det är viktigt att följa tabellen ovan så strikt som möjligt, så länge som fullmånen varar och några dagar till. Under den här tiden borde du minska ditt intag av medecinska hjälpmedel. Var inte ansvarslös med din hälsa, den är mycket viktig.