Vågen - Fiskarna | Förhållande horoskop

Vågen är inte en mycket bra match för obeslutsamma och drömmande Fiskarna. De är båda starkt känslomässiga, men detta är inte tillräckligt för att bilda ett arbetsförhållande. Vågen obeslutsamhet irriterar Fiskarna något och hon blir därför rastlös och osäker. Vågen har en nära relation till konst och skönhet, liksom Fiskarna. Därför kan dessa tecken förstå varandra snarare i konsten, de kan vara kompletterande i idéer och vara en inspiration för varandra, men för en kärleksrelation dessa tecken är inte särskilt väl rekommenderas.

elementen:   Vågen=luft   X   Fiskarna=vatten

Vid första ögonkastet, kan det se ut som att dessa två element är två separata världar. Vattnet rinner genom sin egen lugna rytm och luften svävar någonstans långt ovanför det. Om dessa individer finner varandra, så är deras samband mycket stadigt. Som om att de inser att det finns ingen mening med att leva utan varandra.

 

Förhållande horoskop