Oxen - Lejonet | Förhållande horoskop

Dessa två tecken försöker föra närmare varandra. Men det är svårt och det tar lång tid. De båda är envisa och det är därför de inte kompletterar varandra. De har olika åsikter, de håller sällan med. Det finns dock en viss attraktion mellan dem. Oxen är pålitlig och han kan hålla relationen på hög nivå. Oxen gillar sällskap och hänsynslöshet hos Lejonet, men han skulle uppskatta om Lejonet inte var slösare. Ibland är Oxen avundsjuk på Lejonet eftersom han är mer märkbar i samhället än Oxen. Lejonet tillför spänning och energi till relationen.

elementen:   Oxen=jord   X   Lejonet=eld

Denna koppling kan ses som en mycket stabil sådan, förutsatt att båda parterna är intresserade av dess bibehållande. Jordens element kan hantera det eldens vilda element, och tvärtom, kan elden bringa passion och äventyr in i jordens liv, vilket oftast är väldigt lugnt eller även tråkigt. Sådana förhållanden förespråkar kreativitet, så rutiner har ingen chans.

 

Förhållande horoskop