Lejonet - Stenbocken | Förhållande horoskop

Denna anslutning är mer lämplig för vänskap, eller helt motsatt, är det vanligt för motståndare. Det långsiktiga förhållandet kommer dock inte att bestå. De är båda envisa typer som drar till sig uppmärksamhet, men Stenbockar är känsligare än Lejonet. De misslyckas med att smickra varandra eller uttrycka vad de verkligen känner, de båda är karriärer. Lejonet verkar vara en stor extrovert; Stenbocken är ganska sluten. Men om Stenbockar kan förneka sig själv och Lejonet tämjer sin fåfänga kan relationen få en chans.

elementen:   Lejonet=eld   X   Stenbocken=jord

Denna koppling kan ses som en mycket stabil sådan, förutsatt att båda parterna är intresserade av dess bibehållande. Jordens element kan hantera det eldens vilda element, och tvärtom, kan elden bringa passion och äventyr in i jordens liv, vilket oftast är väldigt lugnt eller även tråkigt. Sådana förhållanden förespråkar kreativitet, så rutiner har ingen chans.

 

Förhållande horoskop