Lejonet - Jungfrun | Förhållande horoskop

För en blygsam Jungfru är det lite svårt att förstå Lejonet som älskar lyx. Viggo är flitigt, men ibland behöver stöd för att nå bättre prestanda. Lejonet kan därför höja Viggos förtroende genom sin entusiasm. Kopplingen är bättre när en kvinna är Lejonet och en man är Viggo. En kvinna Lejonet älskar beundran av sin partner i Viggo. Hon är tolerant mot hans misstag och kan lätt förbise dem. Viggos uppgift är att skapa en fredlig bakgrund för Lejonet, och Lejonet ger skydd och sinnesfrid till Viggo. När de båda försöker kan de bilda en balanserad relation.

elementen:   Lejonet=eld   X   Jungfrun=jord

Denna koppling kan ses som en mycket stabil sådan, förutsatt att båda parterna är intresserade av dess bibehållande. Jordens element kan hantera det eldens vilda element, och tvärtom, kan elden bringa passion och äventyr in i jordens liv, vilket oftast är väldigt lugnt eller även tråkigt. Sådana förhållanden förespråkar kreativitet, så rutiner har ingen chans.

 

Förhållande horoskop